Resort ogłosił właśnie wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku. Spośród 79 ofert komisja konkursowa departamentu turystyki MSiT wybrała 11 zwycięskich projektów rekomendowanych do dofinansowania, które wynosi w sumie 2 miliony złotych.

Znalazły się wśród nich aż cztery propozycje Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: „Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych podstawą ich dobrego stanu technicznego i bezpiecznego uprawiania turystyki" (największe dofinansowanie: ponad 419 tysięcy złotych), „ Bezpieczne szlaki piesze nizinne, rowerowe i kajakowe (ponad 302 tysiące złotych), „Bądźmy bezpieczni nad wodą i w górach - akcja informacyjno-edukacyjna" (210 tysięcy złotych), „ABC bezpiecznego wędrowania - kampania informacyjno-edukacyjna" (ponad 174 tysiące złotych).

Wśród rekomendowanych projektów znalazły się również: „Bezpieczny camping - ocena campingów pod względem zapewnienia bezpiecznego wypoczynku turystom w ramach ogólnopolskiego konkursu na najlepszy camping" Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu (prawie 70 tysięcy złotych), „Opracowanie strategii turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza" Tarnowskiej Organizacji Turystycznej (ponad 255 tysięcy złotych), „Budowa sieci marek turystyki biznesowej w Polsce - Meet in Poland - wraz z działaniami promocyjnymi" Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (ponad 117 tysięcy złotych), „Renowacja oznakowania Podlaskiego Szlaku Bocianiego" Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ponad 117 tysięcy złotych), „Bezpieczni głusi: upowszechnianie bezpiecznego wypoczynku wśród osób niesłyszących" Stowarzyszenia Rozwoju Pitagoras (ponad 91 tysięcy złotych), „Odnowienie oznakowania 450 km tras rowerowych na terenach gmin: Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, Piechowice, Stara Kamienica, Mirsk" Stowarzyszenia Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach (ponad 80 tysięcy złotych) oraz „Bezpieczny Stok VIII edycja" Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych (ponad 161 tysięcy złotych).

Sześć projektów wylądowało liście rezerwowej - podmioty, które je zgłosiły, będą mogły podpisać umowę z MSiT, jeśli na koncie ministerstwa zostaną niewykorzystane fundusze. 37 projektów nie znalazło uznania w oczach komisji, zaś 25 odrzucono z powodu uchybień formalnych, m.in. braku wymaganych 10 procent wkładu własnego, braku upoważnień dla osoby podpisującej ofertę, nieuwzględnienia turystyki lub krajoznawstwa w celach statutowych, nieterminowość czy niezgodność z priorytetami ministerstwa.