Niestety główna zmiana, jaką odczują kierowcy, również ci przyjeżdżający do Czech z Polski, to większa liczba dróg, na których konieczne będzie posiadanie winiety. Formalnie wszystko ograniczy się jedynie do wprowadzenia nowego oznaczenia dróg, instalacji aktualnych znaków drogowych i podniesienia maksymalnej dozwolonej prędkości ze 110 na 130 km/h.

Powstanie też nowy rodzaj dróg - tak zwanych autostrad drugiej kategorii. Na razie będzie to jednak zaledwie 150 kilometrów dotychczasowych dróg pierwszej kategorii, czyli odpowiedników naszych dwujezdniowych dróg krajowych.

Od pierwszego stycznia rozpocznie się też wymiana tablic oznaczających kategorię drogi. Obecnie w Czechach autostrady wyróżniane są kolorem zielonym, zaś pozostałe drogi niebieskim. Ponieważ jednak konieczne jest dostosowanie systemu oznaczeń do wymogów unijnych, od nowego roku kolory te będą zamienione. Przy czym nowe drogowskazy trafią najpierw na autostrady, a dopiero później na pozostałe drogi. Dlatego cała wymiana potrwa nawet 10 lat.