Asesor do spraw handlu i turystyki w rzymskim ratuszu Marta Leonori, w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" zapowiada, że władze miasta myślą o specjalnej ofercie dla pielgrzymów. Na przykład o przygotowaniu dla nich "karty dwóch papieży", która upoważniałaby do poruszania się środkami komunizacji miejskiej i wstępu do rzymskich muzeów.

Obecnie, podobna trzydniowa karta dla turystów, kosztuje 34 euro. Pani asesor chciałaby, aby pielgrzymi mieli również zapewniony wolny wstęp do Muzeów Watykańskich. A przede wszystkim, żeby pozostawili w Wiecznym Mieście jak najwięcej pieniędzy.