Uniwersytet w Coimbrze został wpisany przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa ludzkości. Podczas posiedzenia w Kambodży komisja doceniła nie tylko wielowiekową tradycję i niezwykłe walory architektoniczne uczelni, ale też fakt, jak ważną rolę odegrał uniwersytet w historii ludzkości - zwłaszcza w czasach, gdy Portugalia była jedną z największych europejskich potęg.

- Ta szkoła jest ikoną portugalskiej kultury i języka, które pomogły ukształtować dzisiejszy świat - podkreślił wzruszony rektor uczelni, profesor Joao Gabriel Silva.

Uniwersytet w Coimbrze powstał w 1290 roku i jest jedną z najstarszych wciąż działających uczelni na świecie. Założył ją król Dionizy I Rolnik, wybitny humanista, który przyczynił się do szybkiego rozwoju miast, handlu i rolnictwa w tym południowym kraju.

Obecnie Coimbra regularnie pojawia się na listach najlepszych uczelni na świecie. Słynie też z niezwykłej estymy, jaką cieszy się wśród studentów, chętnie kultywujących lokalne tradycje akademickie.

Uniwersytet ma również mało znany za granicą klub piłkarski Academica Coimbra, który jest jednak bardzo popularny w Portugalii - dla wielu byłych studentów jest "drużyną drugiego wyboru" obok takich sław jak Benfica, Porto czy Sporting.