Nowe założenia dotyczące modelu pracy w TUI zostały zebrane w dokumencie „newWork@TUI". Zarząd i rada zakładowa są zgodni, że należy znaleźć sposób, żeby pracownicy mogli lepiej godzić życie zawodowe z prywatnym. Według firmy o wiele ważniejsze są wyniki, a nie to, ile czasu pracownik spędza przy biurku. Podstawą nowej polityki personalnej ma być więc zaufanie (do pracownika) i odpowiedzialność (pracownika).

W dokumencie zapisano też, że należy zapewnić możliwość swobodnego rozwoju i elastyczność w planowaniu różnych etapów życia. Nowe modele pracy mają dać zatrudnionym wybór, czy wolą zarabiać więcej pieniędzy, czy jako część wynagrodzenia potraktują więcej czasu wolnego.

Kolejny punkt to umożliwianie rozwoju zawodowego, dzięki czemu będzie się można lepiej przygotować do zmian, jakie niesie cyfryzacja. Każdy z pracowników powinien korzystać w miarę możliwości ze szkoleń i programów rozwoju. Zarząd rozumie, że nie wszystkie zasady pracy mogą być ustalone w toku rozmów z radą zakładową. Tym ważniejsze jest stworzenie kultury wzajemnego zaufania opartej o wartości firmy zawarte w samej nazwie: Trusted. Unique. Inspiring (Zaufany. Wyjątkowy. Inspirujący.).

Dzięki temu koncern będzie również w przyszłości firmą odnoszącą sukcesy i nowoczesnym oraz innowacyjnym pracodawcą - czytamy w komunikacie firmy