Jak pisze w komunikacie biuro prasowe portu, do tej pory wrocławskie lotnisko miało certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który wydawano w oparciu o przepisy krajowe. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej, wprowadzony został unijny system certyfikacji. Nowe wymogi i regulacje UE, na podstawie których wydaje się certyfikat europejski, mają na celu uporządkowanie oraz ujednolicenie we wszystkich krajach Wspólnoty wymagań dla lotnisk, określonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Do końca 2017 roku wszystkie porty lotnicze, które obsłużyły co najmniej 10 tysięcy pasażerów rocznie przez kolejne trzy lata, muszą przejść proces konwersji certyfikatu. Proces konwersji certyfikatu wrocławskiego lotniska zakończył się 1 sierpnia 2017 r., a nowy dokument został wydany na czas nieokreślony. Certyfikat potwierdza, że lotnisko spełnia regulacje rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 139/2014, które ustanawia wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk.

- To niewątpliwy sukces, który zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu pracowników wrocławskiego lotniska. – mówi cytowany w komunikacie lotniska wiceprezes jego zarządu Jarosław Wróblewski. - Dokument potwierdza, że nasze lotnisko utrzymuje procedury bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na najwyższym europejskim poziomie. Pokazaliśmy, że spełniamy najwyższe standardy oraz najlepsze światowe praktyki, a także że posiadamy nowoczesną infrastrukturę, wyposażenie, pracowników i procedury operacyjne niezbędne do zapewnienia bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.

- Poza aspektami organizacyjnymi posiadanie unijnego certyfikatu to także zwiększona wiarygodność Portu Lotniczego Wrocław dla linii lotniczych. Przewoźnicy międzynarodowi będą jeszcze chętniej rozwijali we Wrocławiu swoją ofertę połączeń lotniczych. Nasi pasażerowie zyskają nowe połączenia. Wzrośnie też atrakcyjność regionu dla potencjalnych inwestorów – zapowiada Wróblewski.