Tak zwany Wskaźnik Dobrego Kraju obejmuje 35 różnych dziedzin. Opracowali go eksperci z ONZ i Banku Światowego. Szwedzi mieli najwyższe noty, jeśli chodzi o rozwijanie dobrobytu, równości i zdrowia.

W Szwecji jest też sześciogodzinny dzień pracy, co zdaniem tamtejszych ekspertów może poprawiać samopoczucie ludzi i ich produktywność.

Wysoko na liście były też Dania, Holandia, Wielka Brytania, Niemcy i Finlandia. W zestawieniu 163 krajów Polska była na miejscu 25. Najwyżej oceniany jest u nas wkład w globalną kulturę, słabiej rozwój zdrowia i zamożności, a stosunkowo nisko wkład w światową równość i zamożność. Najgorsze wskaźniki ma Libia.