W I kwartale przychody Orbisu (124,8 mln zł) były o 9 procent niższe od tych z roku poprzedniego, oraz o 1,2 procent mniejsze od oczekiwanych przez inwestorów – 126,3 mln zł.

"Spadek przychodów w znacznym stopniu wynika z zakończenia w 2012 roku działalności czterech hoteli. Istotny wpływ miało również wyraźne spowolnienie polskiej gospodarki oraz ograniczenie przez firmy wydatków na konferencje i podróże służbowe" – informuje spółka w raporcie.

Orbis wygenerował też stratę przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej. Wyniosła ona 6 mln zł, o 1,8 mln zł mniej niż w I kwartale 2012 r.