Po trzech kwartałach zysk operacyjny spółki wyniósł 7,3 mln zł i był o 0,5 mln zł niższy niż przed rokiem. Czysty zarobek zmniejszył się o około 300 tys. zł do 5,5 mln zł. W całym ubiegłym roku Rainbow Tours zarobił 2,4 mln zł.

Do dobrych wyników Rainbow Tours za okres styczeń-wrzesień największy wkład wniósł III kwartał. W tym wakacyjnym okresie obroty wyniosły 302,5 mln zł wobec 215,1 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł z 3,8 mln zł do 5 mln zł. Czysty zarobek wzrósł z 2,8 mln zł do 4,5 mln zł.

Dzisiaj do południa cena akcji Rainbow Tours rośnie o 8,03 proc. do 3,9 zł. Jednak inwestorzy już wcześniej spodziewali się dobrych wyników i w ciągu ostatnich trzech miesięcy walory spółki podrożały o 30,80 proc.