Regiony Lacjum, Umbria, Marche i Abruzja – to dziesiątki miasteczek, pełnych zabytków, dzieł sztuki i pamiątek historycznych, liczących setki lat. W wielu z nich zanotowano poważne straty po trzęsieniach ziemi w sierpniu i październiku.

Niektóre miejscowości praktycznie przestały istnieć. W Nursji już przystąpiono do prac, by uratować zniszczone zabytki, przede wszystkim częściowo zburzoną bazylikę świętego Benedykta. Łączne straty w centralnej części Półwyspu Apenińskiego szacuje się na 15-20 miliardów euro.

Ale, jak przypominają władze w tych regionach, jest wiele miejsc, gdzie nie doszło do żadnych zniszczeń. Mimo to branża turystyczna ponosi tam obecnie największe straty z powodu masowej rezygnacji turystów z przyjazdów i odwoływania rezerwacji. Włosi i cudzoziemcy boją się przyjeżdżać w te strony- informują włoskie media. Lacjum, Umbria, Marche i Abruzja kojarzą się teraz bowiem głównie z trzęsieniami ziemi.

Jak podkreślił dziennik „La Stampa”, spadek liczy turystów obserwowany jest nawet w miejscowościach położone o 100 kilometrów od epicentrum wstrząsów, gdzie zniszczenia widziano tylko w telewizji. Tamtejsi właściciele hoteli i pensjonatów oraz przedstawiciele całej branży płacą więc wysoką cenę za to, że ich miasteczka leżą w regionach, o których było głośno z powodu kataklizmu.

– Według pierwszych obliczeń pośrednie straty sięgną 3 miliardów euro – mówi burmistrz Asyżu Claudio Ricci. W Umbrii liczba turystów spadła o 50 procent. – Turyści zniknęli – przyznają miejscowe władze. Jako przykład podaje się też bogate w zabytki architektury i sztuki Pesaro w Marche. – W mieście nie zanotowaliśmy bezpośrednich strat, ale turystów przybywa niewielu – relacjonuje burmistrz Matteo Ricci. Podobna sytuacja panuje w mieście Macerata, także w Marche, gdzie odwołano niemal wszystkie rezerwacje do Wielkanocy włącznie.

By zaradzić kryzysowi turystyki władze tego regionu zamówiły reklamy zachęcające do przyjazdu. Apelują o to pochodzący stamtąd znany krytyk sztuki Vittorio Sgarbi i popularny aktor Neri Marcore.