Najwięcej zgłoszeń zanotowano od turystów wyjeżdżających do Grecji (22 procent), Chorwacji (10 procent), Bułgarii (9 procent) i Hiszpanii (9 procent).

– Przeprowadzane przez nas badanie „Plany wakacyjne Polaków” pokazało, że najwięcej osób planuje spędzić swój urlop w Hiszpanii (14 procent), Chorwacji (11 procent) i w Grecji (10 procent) – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance. – Lipcowa liczba interwencji w tych krajach wskazała, że za deklaracjami poszły również czyny. Duża ilość telefonów z prośbą o pomoc z terenu Bułgarii, do której planowało wyjechać tylko 4 procent ankietowanych Polaków, może wynikać z faktu, że znacząca część osób niezdecydowanych (39 procent) jako potencjalny kierunek wyjazdu wskazała właśnie Bułgarię – dodaje.

Jak podaje, w porównaniu z 2016 rokiem nastąpił ogromny wzrost interwencji z terenu Turcji (ponad 400 procent). Jego zdaniem pokazuje to, że wśród Polaków opadły negatywne emocje związane z obawami przed zamieszkami, strajkami czy zamachami terrorystycznymi wynikającymi z sytuacji wewnętrznej panującej w poprzednich latach w tym kraju. Liczba interwencji w lipcu 2017 roku jest bowiem zbliżona do tej z 2015 roku.

Dane podsumowujące lipiec pokazały, że 80 procent klientów tego ubezpieczyciela potrzebowało pomocy z powodu choroby, a 20 procent z powodu wypadku.

– Większość osób dzwoniących do centrum operacyjnego zwracała się do nas z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wizyty lekarskiej i zakupie leków. Bardzo częstą przyczyną skorzystania z wizyty lekarskiej było odczuwanie zawrotów głowy, osłabienie, zatrucie pokarmowe i drobne skaleczenia, do których doszło na plaży – dodaje Piotr Ruszowski.