Biura podróży rozliczą zaliczki

Adobe Stock

VAT w branży turystycznej należy naliczyć od marży, określonej jako różnica między zaliczką a proporcjonalną częścią przewidywanych kosztów wycieczki – ocenił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik TSUE wydał w środę opinię sprawie wniesionej przez polskie biuro podróży Skarpa Travel (C 422/17). Pytanie prejudycjalne skierował do TSUE Naczelny Sąd Administracyjny, by rozstrzygnąć trwający już kilka lat spór o obliczanie VAT w branży turystycznej.

Czytaj także: O VAT od biur podróży zdecyduje Trybunał UE

Spór dotyczy sytuacji biura podróży otrzymującego od klientów zaliczki na wyjazd, które podlegają opodatkowaniu w procedurze VAT marża. Problem polega na tym, że w momencie otrzymania zaliczek nie można jeszcze ustalić marży stanowiącej podstawę opodatkowania. Według Skarpa Travel VAT powinien być wymagalny w momencie, kiedy znana jest ostateczna wysokość marży, a według Ministerstwa Finansów – już w momencie otrzymania zaliczki na podstawie marży przewidywanej. Skazuje to płatnika na konieczność wnoszenia później korekt.

Rzecznik generalny rekomenduje Trybunałowi Sprawiedliwości UE, by obowiązek podatkowy z tytułu zaliczek powstawał w momencie określonym w art. 65 dyrektywy VAT, czyli w chwili otrzymania zaliczki.

Jak określić kwotę VAT, jeśli podstawa opodatkowania jest nieznana? Rzecznik posłużył się propozycją szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jeżeli cena usługi wynosi np. 1000 złotych, marża ma stanowić 20 procent ceny (200 złotych), a klient uiszcza 500 złotych zaliczki, to w momencie jej otrzymania należy naliczyć VAT od 100 złotych marży. Ewentualnej korekty należy dokonać, kiedy pozna się ostateczną wysokość marży.

Doradca podatkowy Jerzy Kuprianowicz uważa jednak, że rzecznik popełnił błąd merytoryczny. Uznał bowiem art. 65 dyrektywy VAT za regulację wyrażającą zasadę ogólną opodatkowania VAT, podczas gdy w dotychczasowym orzecznictwie Trybunał wskazywał, że jest to wyjątek od zasady ogólnej. Przepis ten zakłada, że w razie wpłaty zaliczki przed dostawą towaru lub świadczeniem usługi podatek staje się wymagalny w chwili jej otrzymania.

– Nawet jeśli Trybunał podzieli w pełni opinię rzecznika generalnego, nie oznacza to, że NSA uzna za prawidłowe stanowisko KAS. Rozwiązanie to nie ma oparcia w treści ustawy o VAT. Rzecznik wyznaczył raczej kierunek postulowanych zmian. Nie wykazał natomiast istnienia przepisu dyrektywy VAT, który obligowałby biura podróży do szacowania marży w zaprezentowany przez niego sposób – mówi Kuprianowicz.

Mogą Ci się również spodobać

Niemiecka branża turystyczna słono zapłaci za dyrektywę

Wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej wycieczek zorganizowanych i aranżowanych będzie kosztować niemiecką branżę turystyczną 45 ...

Chińskie bańki podbiły Kalifornię

Grupa chińskich artystów, która od dwóch pokoleń podróżuje po świecie, robiąc show z bańkami ...

Lubelskie oprowadza po żydowskich śladach

Rozpoczął się pierwszy sezon turystyczny na nowym szlaku prowadzącym przez dawne żydowskie miasteczka na ...

Waszczykowski o śledztwie w sprawie śmierci Polki w Egipcie

Polska będzie domagać się dostępu do informacji o śledztwie w sprawie śmierci 27-letniej Polki ...

Więcej Turcji w TUI

Brytyjski TUI w przyszłym sezonie letnim stawia na Turcję. Touroperator już teraz zapowiada, że ...

Polacy pojadą do Turcji bez wiz

Obywatele Polski, Austrii, Belgii, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii nie będą od 2 marca ...