Wartość sprzedanej oferty – dodaje zarząd spółki – ujęta będzie w przychodach ze sprzedaży w okresie realizacji wyjazdów, czyli w okresie kwiecień – październik 2017 roku.