Zarząd spółki Rainbow Tours zawarł dziś z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa aneks do umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w którym zwiększył jej sumę o 22,63 miliona złotych. Zwiększenie gwarancji jest konieczne ze względu na większe niż pierwotnie zakładała firma przychody ze sprzedaży imprez turystycznych.

Z obowiązkowej gwarancji pokrywane są koszty sprowadzenia do kraju turystów wypoczywających za granicą i zwrotu wpłaconych pieniędzy klientom, kórzy jeszcze nie skorzystali z wykupionej wycieczki, w razie niewypłacalności biura podróży

Jak podał touroperator, prowizja TU Europa przewyższyła w ten sposób milion złotych.