Doroczne spotkanie przedstawicieli największych niemieckich organizacji turystycznych to pomysł szefa tamtejszego stowarzyszenia Best-Reisen. Celem jest wspólne reprezentowanie interesów agentów.

Cornelius Meyer, szef stowarzyszenia agentów turystycznych Best-Reisen, mówi w rozmowie z magazynem branżowym Touristik Aktuell, że biura powinny ze sobą mocniej współpracować, by rozwiązać bieżące problemy branży. Jeśli ten pomysł się nie sprawdzi, należy przynajmniej wspólnie dyskutować nad najważniejszymi kwestiami. Meyer chce w najbliższych tygodniach wystąpić do innych stowarzyszeń z propozycją zacieśnienia kooperacji. – Przyszedł już czas na zorganizowanie spotkania G20 przedstawicieli organizacji agencyjnych – mówi Meyer. Według niego do najważniejszych tematów, wymagających przedyskutowania, należą ostatnie zmiany w systemie prowizyjnym touroperatorów, technologiczne wyzwania, przed jakimi stają agenci w związku z implementacją dyrektywy unijnej oraz brak młodych kadr. Meyer uważa, że system prowizyjny zaproponowany na nadchodzący rok spowoduje, że agenci stracą chęć do sprzedawania wycieczek. – Niestety, obecnie potrzeba rozmowy jest większa niż przed laty – uważa Meyer.

Szef organizacji Best-Reisen zwraca uwagę, że należy mocniej zachęcać młodych ludzi do pracy w biurach turystycznych. Organizacja sama rozpoczyna jesienią projekt, w ramach którego 600 biur członkowskich może wziąć udział w Akademii Szkoleniowej Best-Reisen. Jeśli się do niej zgłoszą, muszą zobowiązać się, że będą wysyłać swoich stażystów na szkolenia przygotowane przez stowarzyszenie, touroperatorów i innych usługodawców. Organizacja wierzy, że w ten sposób zwiększy atrakcyjność pracy w biurach agencyjnych. Dodatkowo stażyści powinni spotykać się z uczniami szkół, odwiedzać targi edukacyjne i inne imprezy tego typu, gdzie występowaliby jako ambasadorzy zawodu agenta turystycznego.

Organizacja Best-Reisen powstała w 1990 roku, obecnie należy do niej ponad 600 biur, których średni roczny obrót wynosi 2 miliardy euro.