Widać nadal dużą dynamikę wzrostu sprzedaży wyjazdów z biurami podróży – opisuje sytuację w tygodniu przedświątecznym prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej. Korzystając z danych z raportów Polskiego Związku Organizatorów Turystyki w swoim cotygodniowym materiale przedstawia on tę dynamikę w ujęciu dwuletnim. Przy czym interesuje go jedynie sprzedaż wyjazdów lotniczych.

Zmiany sprzedaży na przestrzeni dwóch lat są zwykle bardziej wyrównane, gdyż często efektowi niskiej bazy wynikającemu z różnych przyczyn (w tym różnego układu dni wolnych od pracy i końca miesiąca) towarzyszy później częściowe wyrównanie w następnym sezonie, gdy efekty te nie miały już miejsca – pisze ekspert.

Generalnie dobre wyniki sprzedaży w ostatnich tygodniach spowodowały, że dynamika sprzedaży czterotygodniowej nadal przewyższała jej poziom zeszłoroczny (+46,1 wobec +27,3 procent), ale dynamika skumulowana kształtuje się jeszcze nieco poniżej wielkości sprzed roku (+31,91 wobec +32,19 procent).

Z ciekawszych kwestii można wymienić nadal relatywnie słaby poziom sprzedaży Grecji (minus 0,2 procent poniżej poziomu zeszłorocznego). Coraz lepiej sprzedaje się natomiast Bułgaria, której dynamika wzrostu zbliża się do zeszłorocznej i osiągnęła już+ 21,8 wobec+ 26 procent przed rokiem – opisuje autor.

Rekordzistami pozostają natomiast Egipt ze wzrostem sprzedaży o ponad 120 procent (przed rokiem +7 procent) i Turcja. Wprawdzie raporty z systemu MerlinX nadal z jakiś względów nie podają dynamiki wzrostu sprzedaży Turcji, ale z innych źródeł wynika, że wynosi ona w granicach 200-250 procent. W ogólnych statystykach sprzedaży dla całego sezonu (takie podają raporty) zauważalną obecność zaznacza też powoli odzyskująca popularność Tunezja – w systemie MerlinX z udziałem 1 procent, a w innych źródłach około 1,6 procent – dodaje Betlej.

Jak zwraca uwagę, najważniejszym czynnikiem sprzyjającym dobrej sprzedaży w biurach podróży jest wzrost realnych wynagrodzeń w kraju. Ale istotne choć krótkoterminowe znaczenie mają też wypłaty rekompensat dla emerytów górniczych i nowy strumień świadczeń i środki z odpraw emerytalnych będące konsekwencją dużej liczby świeżo przyznanych emerytur.

250 procent Turcji więcej

Zdaniem Betleja zaawansowanie przedsprzedaży wyjazdów na lato 2018 oku „wynosi obecnie dopiero niewiele ponad 10 procent, ale ich skala i siła trendów jest tak znaczna, że można już przyjąć założenie o ich co najmniej bardzo istotnym wpływie na obraz sezonu letniego jako całości”.

Opierając się na danych z sieci sprzedaży Wakacje.pl Traveldata przedstawiła wykres, który pokazuje udziały rezerwacji na głównych kierunkach w poszczególnych miesiącach sezonu lato 2018 według stanu na 24 grudnia tego roku.

Kolejny wykres pokazuje dynamikę zmian udziałów kierunków rezerwowanych na wyjazdy w poszczególnych miesiącach w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Na drugim wykresie jest wyraźnie widoczne jak wielki postęp poczyniła skala rezerwacji wycieczek do Turcji i to w zasadzie w każdym z miesięcy sezonu letniego. Aż 12,4- procentowy wzrost udziału tego kierunku, zestawiony z jego udziałem sprzed roku i z uwzględnieniem wzrostu sprzedaży rynku jako całości ze źródeł alternatywnych (nieco niższy niż w raportach z MerlinX) pozwalają oszacować obecny wzrost sprzedaży Turcji na około 245-250 procent, z tym że jeszcze inne źródła wskazują na wielkości o 20-30 procent mniejsze – opisuje Betlej.

Bardzo charakterystyczne jest na tym etapie przedsprzedaży, że udziały bardzo dobrze radzącego sobie zimą Egiptu, w lecie przebiegają poniżej poziomu zeszłorocznego. Tak więc Egipt i Turcja w sezonach zimowym i letnim jakby wymieniły się rolami, czego przyczyną jest zapewne niska cena wyjazdów do Turcji i bardzo duża skłonność polskich turystów do odkładania zakupu wycieczek do Egiptu na ostatnią chwilę.

W znacznie mniejszej skali zyskują Albania i Bułgaria, a wyraźnymi ofiarami zyskującej na popularności Turcji zostały Hiszpania i Grecja – ta ostatnia z wyjątkiem maja.

Gra „o drugie tyle” w turystyce

Zdaniem autora w turystyce wyjazdowej szczególnie da się odczuć potężny zastrzyk pieniędzy jaki zapewniły rodzinom w tzw. Polsce B program 500+ i generalne przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju. „Nie oznacza to, że liczba klientów z grup tradycyjnie dobrze sytuowanych nie będzie się jeszcze zwiększać lub nie wzrośnie częstotliwość ich wyjazdów w ciągu jednego roku. Jednakże z natury rzeczy wzrost ten będzie ograniczony, a do tego w znacznym stopniu zagospodarowany przez wyjazdy organizowane samodzielnie np. w oparciu o przeloty tanimi liniami”.

Już dziś można oszacować – pisze prezes Traveldaty – że w najbliższych 6 latach liczba sprzedawanych wycieczek w Polsce wzrośnie o ponad 100 procent, a wliczając w to pierwszy rok zdecydowanego przyspieszenia w branży, czyli 2017, wzrost wyniesie nawet 150 – 160 procent.

Dlatego „w okresie najbliższych 6 lat w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej jest co najmniej tyle samo do wygrania co w całych dotychczasowych 25 latach jej istnienia. (…) Żeby wygrać szanse nowej epoki w turystyce trzeba być lepszym od innych w trafnym rozpoznaniu wyzwań strategicznych i sprawnym ich zagospodarowaniu”. A o tym, który z organizatorów poradzi sobie z tym najlepiej będzie można przekonać się stosunkowo niedługo.

Wakacje tańsze

W drugiej części Andrzej Betlej omawia wyniki badania cen w biurach podróży. Chodzi o porównanie cen dla wylotów w szczycie sezonu letniego 2018 roku, czyli od 6 do 12 sierpnia. Dane zebrano 22 grudnia.

W porównaniu z ubiegłym tygodniem średnia cena spadła o 8 złotych (w poprzednim zestawieniu spadły o 12 złotych, a wcześniej wzrosły o 4, 27 i 10 złotych oraz spadły o 35 złotych). Największa zniżka miała miejsce na Półwyspie Chalcydyckim (poprzednio ceny wzrosły tam najbardziej) – o 158 złotych. Sporo też spadła cena w wypadku wakacji w Szarm el-Szejk – o 81 złotych. Największą zwyżkę Traveldata odnotowała natomiast na Cyprze – o 147 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

Jeśli z kolei porównać ceny na rok 2018 z cenami z 2017 okaże się, że średnia jest niższa o 39 złotych (wcześniej ceny były niższe o 71, 9, 18, 49 i 28 złotych).

Największe zniżki średnich cen – pisze dalej autor analizy – w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazują oferty biura Coral Travel Wezyr Holidays i TUI Poland – tańsze rok do roku o około 180 i 105 złotych. Mniej kosztowne niż przed rokiem są również oferty biur Itaka i Rainbow – średnio o około 85 i 50 złotych, a oferta biura Grecos Holiday pozostaje średnio na tym samym ubiegłorocznym poziomie – mimo że Grecja jest obecnie najbardziej drożejącym kierunkiem ze średnim wzrostem cen rok do roku o 60 złotych.

U pozostałych organizatorów ceny były o 34 do 262 złotych wyższe od cen ubiegłorocznych.

W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, na czołowej pozycji z zestawienia na zestawienie następuje wymiana pomiędzy biurami Itaka i TUI Poland. W ostatnim tygodniu liderem było to ostatnie biuro (39 ofert) przed Itaką (33 oferty). A za nimi Coral Travel, Rainbow i Exim Tours – odpowiednio 14, 13 i również 13 takich ofert.

Przez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego nieomal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje dość często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays i Net Holiday. W październiku na wysokiej pozycji pojawiło się biuro TUI Poland.

Ostatnie tygodnie przynosiły kolejne modyfikacje cen oferowanych wycieczek, które jednakże nie zmieniły istotnie składu górnej części tabeli. Obecnie biuro TUI Poland nadal pozostaje w czołówce prezentując średnio bardziej konkurencyjną niż w przeszłości ofertę, ale warto zauważyć, że różnice w ramach tradycyjnej dwójki liderów oraz ich nowego konkurenta są na razie bardzo niewielkie.