„Z początkiem lutego obowiązki związane z realizacją polityki informacyjnej oraz komunikacją wewnętrzną Polskiej Izby Turystyki objęła Ewa Kubaczyk. Zastąpiła ona na stanowisku rzecznika prasowego Marzenę Markowską” – czytamy w dzisiejszym komunikacie PIT.

Kubaczyk przez trzy ostatnie lata prowadziła jako redaktor (gazeta nie ma stanowiska redaktora naczelnego) dwutygodnik branżowy „Wiadomości Turystyczne”. Po studiach historycznych na Uniwersytecie Warszawskim doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w prywatnej agencji informacyjnej SIS Serwis, a później w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i Domu Spotkań z Historią, samorządowej instytucji kultury, w której odpowiadała za działalność wydawniczą. Jak redaktor książek współpracowała m.in. z Ośrodkiem KARTA i wydawnictwem Bezdroża.

– Polska Izba Turystyki wydaje się obecnie jedyną reprezentacją branży turystycznej, która stara się wpływać na zmiany gospodarce turystycznej – mówi Andrzej Kindler, wiceprezes PIT, cytowany w komunikacie. – Zarząd PIT od kilku lat konsekwentnie rozwija strategię komunikacji, dzięki której pozytywnie zmienia się wizerunek branży w mediach i w odbiorze społecznym. Ewa Kubaczyk jako nowy rzecznik będzie kontynuować tę działalność. Jej doświadczenie i przygotowanie zawodowe gwarantują, że duże wymagania w zakresie przekazu zarówno wobec członków izby, jak i mediów, będą realizowane na coraz wyższym poziomie – dodaje.