Spółka Exim uzyskała gwarancję ubezpieczeniową na kolejny rok działalności. Wystawiła ją ERGO Ubezpieczenia Podróży (dawniej ERV). Opiewa ona na 34,2 miliona złotych, jest więc o 9 milionów złotych większa od poprzedniej. Zabezpieczenie będzie ważne do 30 sierpnia przyszłego roku.

Zwiększenie gwarancji jest konieczne w wypadku zwiększenia przychodów firmy ze sprzedaży usług turystycznych. Exim Tours w zeszłym roku obsłużył 106,7 tysiąca klientów, a jego przychody wyniosły 206 milionów złotych. Tym samym stał się siódmą pod względem wielkości firmą w kraju. Jego wzrost sięgnął 63 procent.

– Nasz stabilny i ciągły rozwój przyczynia się do tego, że z roku na rok dzięki wysokiej gwarancji ubezpieczeniowej możemy gwarantować klientom spokojne i bezpieczne wakacje – zapewnia kierownik marketingu w Eximie Małgorzata Kozakowska.

Obowiązek posiadania gwarancji wynika z ustawy o imprezach turystycznych. Gwarancja jako tzw. pierwszy filar, ma zabezpieczać pieniądze klientów biur podróży na wypadek  niewypłacalności touroperatora. Drugim, uzupełniającym filarem bezpieczeństwa jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.