Im bliżej wakacji, tym ceny w biurach podróży wyższe

Trzeci tydzień z rzędu rosły ceny wyjazdów w biurach podróży. Najbardziej drożały wakacje w Portugalii, o 248 złotych, na Majorce, o 233 złote i na Wyspach Kanaryjskich – o 99 złotych.

Publikacja: 21.05.2020 11:24

Im bliżej wakacji, tym ceny w biurach podróży wyższe

Foto: Fot. Aleksander Kramarz

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami między 3 i 9 sierpnia wzrosła o 35 złotych. To oznacza, że średnia rosła już trzeci tydzień z rzędu. W poprzednich notowaniach było to bowiem 10 i 21 złotych, choć w trzech zestawieniach wcześniejszych cena spadała kolejno o 11, 4 i 11 złotych – podaje w najnowszym raporcie z cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Największe zwyżki cen w minionym tygodniu wystąpiły w wypadku wyjazdów na Gran Canarię, o 274 złote, do Portugalii, o 248 złotych, i na Majorkę – o 233 złote – czytamy w podsumowaniu.

Największy spadek średnich cen Traveldata odnotowała w wypadku wakacji w Turcji Egejskiej – o 83 złote, a w nieco mniejszym stopniu na Cyprze i Fuerteventurze – o 72 i 56 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie zamieszczonym poniżej.

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

Pierwszy tydzień kwietnia przyniósł w odniesieniu do badanych wylotów z 3-9 sierpnia niezbyt duże zmiany cen. Jedynym kierunkiem, w wypadku którego ceny spadły była Turcja, a zmiana wyniosła 30 złotych. Na pozostałe wyjazdy ceny rosły, albo nieznacznie, jak w wypadku wycieczek w Grecji i w Egipcie, czyli o 5 i 9 złotych, lub umiarkowanie, jak w Bułgarii, w wypadku której podniosły się średnio o 32 złote. Zdecydowanie najbardziej zdrożały wakacje na Wyspach Kanaryjskich – o 99 złotych, do czego przyczyniły się duże zwyżki cen podróży na Gran Canarię i Teneryfę.

Rok do roku – kolejny spadek

Licząc rok do roku, to w ostatnim tygodniu średnia cena wyjazdu w szczycie sezonu letniego (pierwszy tydzień sierpnia) średnia była niższa od średniej z poprzedniego sezonu o 41 złotych. Był to dopiero piąty roczny spadek cen w tym sezonie, największy odnotowano przed tygodniem i było to 70 złotych. Największy zaś wzrost miał miejsce 22 tygodnie temu i wyniósł 224 złote.

W ostatnim tygodniu największy spadek cen, licząc rok do roku, trzeci raz odnotowano w wypadku podróży na Cypr, tym razem o 514 złotych. Mniejsze odnotowano natomiast na Korfu i na Maltę – odpowiednio o 340 i 327 złotych.

Największy roczny wzrost cen zanotowała Portugalia, 209 złotych, ponownie Szarm el-Szejk, 199 złotych, i półwysep Chalcydycki – o 134 złote.

Zewnętrzne czynniki, jak cena paliwa i relacja złotego do euro i dolara, były korzystne dla organizatorów wyjazdów – opisują autorzy rapoertu. Dlaczego? Cena paliwa lotniczego wyniosła bowiem w ostatnim tygodniu zaledwie 1,30 złotych za litr, czyli była o 52,6 procent mniejsza. Jednocześnie złoty pozostawał zdecydowanie słabszy, a konkretnie tracił on 7 procent, licząc rok do roku. Sumaryczny wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawierał się w przedziale od minus 55 do minus 65 złotych.

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

„W minionym tygodniu ponownie mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy największe roczne wzrosty cen wśród głównych kierunków miały miejsce w Egipcie i w Turcji – o 106 i 77 złotych . Na pozostałych kierunkach roczne porównania cen ukazywały zniżki. Nieznaczny rozmiar przybrały one na Wyspach Kanaryjskich – o średnio zaledwie 3 złote, większy w Bułgarii – o średnio 25 złotych, a zdecydowanie największy w Grecji– o średnio 166 złotych” – piszą autorzy raportu.

W wypadku mniej popularnych kierunków zdecydowanie największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym Traveldata zanotowała tym razem w Portugalii, w której ceny wzrosły o średnio 209 złotych, wyraźnie zaś mniejsze w Tunezji i na Majorce – o 72 i 44 złote.

Pozostałe kierunki taniały w stosunku do tego co było rok wcześniej. W najmniejszej skali zmniejszyły się ceny wakacji w Maroku – o 79 złotych, istotnie większe były roczne zniżki cen wycieczek do Albanii – o średnio 152 złote, a największe rozmiary przybrały na Malcie i na Cyprze, gdzie były o 327 i 514 złotych poniżej średnich cen sprzed roku.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu – o średnio 411 złotych. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Turcji – o średnio 163 i 157 złotych, a w zupełnie symbolicznej do Bułgarii – o średnio 7 złotych.

W niedużym stopniu spadły średnie ceny wyjazdów do Grecji – o 23 złotych, pomimo zaś znaczącego wzrostu cen bieżących na ostatniej pozycji znów znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat obniżyły się średnio o 103 złotych, do czego przyczynił się głównie ubiegłoroczny ich spadek, który wyniósł 100 złotych.

Wśród mniej masowych kierunków największe wzrosty cen w ujęciu dwuletnim wystąpiły w Portugalii i Maroku – o 222 i 155 złotych. Znacznie mniejszy był wzrost cen na Majorce – o 42 złote, zaś na pozostałych kierunkach ceny spadły, w tym w relatywnie umiarkowanej skali w Albanii – o 111 złotych, w znaczącej na Cyprze – o 201 złotych, a w największej na Malcie – o 538 złotych – podaje raport.

ETI i Exim liderami obniżek

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek w największym stopniu obniżyły ceny ETI i Exim Tours – o 610 i 354 złotych. Zdecydowanie tańsze niż przed rokiem były również oferty Itaki i Grecosa – o 175 i 160 złotych, a także TUI Poland – o 125 złotych.

W pozostałych biurach ceny są mniejsze niż przed rokiem (Coral Travel – o 55 złotych) lub najczęściej wyższe od 30 do 380 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, na pozycji lidera ponownie znalazła się Itaka z liczbą 34 ofert. Wyprzedził on Exim Tours (26) i Coral Travel (24).

Najwięcej najtańszych ofert wakacje w Egipcie proponowały w zeszłym tygodniu Coral Travel (5 ofert) i ETI (4), do Grecji Itaka (14), Coral Travel (9) i Grecos (5), na Wyspy Kanaryjskie Itaka (7) i Rainbow (4), do Turcji Coral Travel (6) i Itaka (4), do Tunezji Exim Tours (4) i Coral Travel (3), a do Bułgarii TUI Poland i Exim Tours (po 3 oferty).

W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku Exim Tours wzmocnił swoją pozycję ofertową w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a Coral Travel w Grecji i Turcji.

W ostatniej części raportu Traveldata przedstawiamy zestawienie biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne.

Z powodu niezbyt dużych zmian cen w ostatnim tygodniu w poszczególnych biurach skład pierwszej ich szóstki pozostał taki sam. Kolejność biur pozostała podobna za wyjątkiem awansu Itaki z pozycji 5 na 4, która w ten sposób wysunęła się przed TUI Poland.

""

turystyka.rp.pl

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami między 3 i 9 sierpnia wzrosła o 35 złotych. To oznacza, że średnia rosła już trzeci tydzień z rzędu. W poprzednich notowaniach było to bowiem 10 i 21 złotych, choć w trzech zestawieniach wcześniejszych cena spadała kolejno o 11, 4 i 11 złotych – podaje w najnowszym raporcie z cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Największe zwyżki cen w minionym tygodniu wystąpiły w wypadku wyjazdów na Gran Canarię, o 274 złote, do Portugalii, o 248 złotych, i na Majorkę – o 233 złote – czytamy w podsumowaniu.

Pozostało 91% artykułu
Biura Podróży
Turyści chcą latać z biurami podróży za granicę, ale rezygnują z ich usług w kraju
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Biura Podróży
Klienci upadłego biura podróży dostaną pieniądze po wakacjach. Czeka 250 tysięcy ludzi
Biura Podróży
Biuro podróży planuje wozić klientów na prywatną wyspę. Ma już statki i hotele
Biura Podróży
Niemiecka firma turystyczna otwiera przedstawicielstwo w Polsce. W planach cała Europa
Biura Podróży
Korekta cen w biurach podróży. Wakacje tanieją, a najbardziej te w Turcji