PIT: Poluzujmy restrykcje w turystyce dziecięcej

Ograniczenia w zabawie, noclegach i poruszaniu się zawarte w wytycznych dla organizatorów turystyki dziecięcej i młodzieżowej są zbyt rygorystyczne. Trzeba je złagodzić – proponuje wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Andrzej Kindler i zgłasza konkretne propozycje.

Publikacja: 30.05.2020 13:57

PIT: Poluzujmy restrykcje w turystyce dziecięcej

Foto: Andrzej Kindler odpowiada w PIT za turystykę dziecięcą i młodzieżową. Fot. archiwum prywatne

Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Andrzej Kindler propozycje złagodzenia reżimu sanitarnego, jaki w wytycznych narzuca organizatorom turystyki Ministerstwo Edukacji Narodowej zawarł w piśmie do sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialnego za turystykę, Andrzeja Guta-Mostowego. Jak przypomina, ogłoszone w piątek, 29 maja, wytyczne, tak naprawdę powstały w Ministerstwie Rozwoju przy współpracy z PIT już 8 maja. Od tamtego czasu rząd cofnął wiele ograniczeń, dotyczących gospodarki i życia społecznego. W tym na przykład dopuścił organizowanie wesel do 150 osób czy nieograniczonych liczbą uczestników (tylko powierzchnią świątyni) zgromadzeń w kościołach. Zgodnie z tym duchem, należałoby poluzować również zasady zachowania na koloniach i obozach.

ZOBACZ TEŻ: Wiadomo jak organizować wypoczynek dzieci – są wytyczne

Kindler proponuje więc między innymi dopuścić wspólne wyjścia uczestników takich imprez do kina, parków rozrywki czy na basen. Pozwolić, by różne grupy mogły razem spędzać czas, biorąc udział we wspólnych zajęciach. Zdaniem Kindlera można by też przywrócić wielkość grup dzieci i młodzieży do liczebności sprzed epidemii, a także dopuścić większą, niż przewidziana w wytycznych, liczbę uczestników mieszkających razem w pokoju lub namiocie.

– Ministerstwo Rozwoju pomogło nam w przeprowadzeniu przez kilka resortów zasad, bez których organizatorzy wypoczynku byli bezradni, bali się bowiem podejmować jakieś przygotowania do letnich wyjazdów – mówi nam Andrzej Kindler. – Niestety, projekt wytycznych utknął wtedy na dłużej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dlatego teraz wydaje się już archaiczny. Sytuacja jest bowiem dynamiczna i wiele się zmieniło. Od razu zgłaszamy więc propozycje zmian, żeby jak najszybciej można było zaktualizować potrzebne nam wskazówki. Ponownie liczymy na pomoc ministra Andrzeja Guta-Mostowego i jego ekipy z departamentu turystyki w zajęciu się tym żywotnym dla naszego środowiska problemem – dodaje.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Branża turystyczna: Premierze szykuj tarczę dla turystyki

Pismo Andrzeja Kindlera publikujemy w całości, bez zmian.

Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do opublikowanych wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz podjętych prac przez MR w zakresie aktualizacji tego dokumentu, przedkładam propozycję zmniejszenia ograniczeń adekwatnie do zmieniającej się sytuacji epidemicznej.

Bardzo dziękuję Panu Ministrowi i całemu Departamentowi Turystyki za zaangażowanie w sprawę wytycznych. Dla wielu organizatorów turystyki specjalizujących się w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży opublikowany dokument był niezbędny do realizowania umów z klientami. Należy jednak zwrócić uwagę, że w zasadniczej treści opiera się on na propozycjach przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Izbę Turystyki z uwzględnieniem stanu epidemicznego na 8 maja 2020 roku.

Od tego czasu sytuacja zasadniczo się zmieniła, aą odmrażane kolejne segmenty gospodarki, znoszone są ograniczenia liczby osób w sklepach, kościołach itp., dopuszczalne są zgromadzenia publiczne, otwierane są parki rozrywki i baseny. Przyjęte w dokumencie restrykcyjne „odizolowanie” uczestników wypoczynku i ograniczenie pobytu do obiektu noclegowego i najbliższej okolicy wydaje się zbyt daleko idące. Ograniczenia liczby uczestników w grupie kolonijnej lub obozowej zaczerpnięte z wytycznych dla przedszkolaków wydają się w obecnej sytuacji również zbyt restrykcyjne dla starszych, bardziej dojrzałych uczestników kolonii i obozów.

Ważną kwestią jest zmniejszenie ograniczeń wynikających z liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju, opublikowane dziś rozporządzenie przywracające 100% możliwości obsadzenia miejsc w autokarach w praktyce przywraca możliwość pełniejszej realizacji kolonii i obozów, w wyniku czego liczba miejsc w pokojach obiektów kolonijnych, schronisk itp. jest kluczowa.

Proponuję zaktualizowanie wytycznych w formie aneksu do nich. Forma aneksu wydaje się o tyle wygodna, że w razie nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, co mam nadzieję nie nastąpi, szybko będzie można powrócić do zaleceń zawartych w pierwotnym dokumencie.

Zarówno ja jak i cały zespół ekspertów Polskiej Izby Turystyki pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra w zakresie dalszych prac nad dokumentem.

W ramach aneksu do wytycznych proponuję:

1. Dopuszcza się zwiedzanie i wyjścia do miejsc publicznych kin, parków rozrywki, cyrków, basenów itp. tylko wtedy, gdy te obiekty zachowują obowiązujący na podstawie stosownych przepisów i wytycznych reżim sanitarny. Podczas takich wyjść zaleca się zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną przez uczestników wypoczynku, jeżeli zachowanie dystansu społecznego między grupą a innymi osobami będzie utrudnione.

2. Dopuszcza się realizację zajęć wspólnych między grupami danej kolonii lub obozu, czy gromadzenia się uczestników kolonii i obozów w jednym miejscu w liczbie większej niż w ramach własnej grupy zajęciowej, ale w takim wypadku należy zachować dystans społeczny lub zalecić uczestnikom zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

3. W wypadku kolonii i obozów, zgrupowań obozów itp. przekraczających łącznie 150 osób, lub kilku kolonii i obozów organizowanych w jednym obiekcie żadne zajęcia, zgromadzenia, apele itp. nie mogą przekraczać jednorazowo liczby 150 uczestników.

4. Zmniejsza się ograniczenie liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju lub namiocie do 5 osób, przy zachowaniu 3 metrów kwadratowych powierzchni noclegowej na osobę. W wypadku namiotów z wydzielonymi sypialniami (typu igloo), zaleca się, by liczbę osób w jednej sypialni ograniczyć do 3, bez względu na powierzchnie sypialni.

5. Przywraca się podstawową wielkość grup tj. 15 osób (dzieci w wieku do 10 roku życia) i 20 osób (dzieci powyżej 14 roku życia), chyba że infrastruktura obiektu wymusza organizowanie zajęć w mniejszych grupach, wtedy wielkość grupy powinna być adekwatnie zmniejszona.

6. W organizowaniu obozów zagranicznych, należy zastosować się do zasad obowiązujących w transporcie w krajach tranzytowych jak i docelowych.

Andrzej Kindler

Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki

Biura Podróży
TUI szuka ludzi do pracy. Ma tysiąc wakatów i propozycję pracy zdalnej
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biura Podróży
Anex: Kończymy z ofertami dedykowanymi. Każdy agent turystyczny tak samo ważny
Biura Podróży
Prezes Wakacje.pl: Naszym drogowskazem potrzeby klientów i zdrowy rynek
Biura Podróży
Piotr Henicz, Itaka: Jesteśmy bliscy zakończenia współpracy z Wakacje.pl
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biura Podróży
Nekera sprzedaje już zimę 2024/2025. Sezon narciarski otworzy w Dolomitach