Cena spadła do 19,7 złotych za akcję. Przez chwilę wyceniane były na 19 złotych. To najniższa cena od około miesiąca.

Rainbow Tours poinformował w komunikacie o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług spółki m.in. wobec kontrahentów, którzy ogłosili upadłość czy odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu zaliczek wypłaconych na poczet świadczenia przez kontrahentów usług. Łączna wartość odpisów wyniosła 9,268 mln złotych. Zarząd dodatkowo wprowadził korekty obciążające wynik finansowy w łącznej kwocie 3,878 mln złotych.

Jak podano, utworzenie odpisów i korekt będzie miało wpływ na wynik finansowy biura podróży i na wynik finansowy całej grupy Rainbowa za rok obrotowy 2019. 30 czerwca spółka opublikuje raport roczny, podsumowujący 2019 rok.

CZYTAJ TEŻ: Rainbow dodaje 10 procent na Lato 2021