WOT: Turystyka przyjazdowa została bez pomocy

Nowa ustawa pomocowa nie uwzględnia wsparcia dla biur, które zajmują się turystyką przyjazdową do Polski. W zapisie dotyczącym zwolnień ze składek ZUS zostały całkowicie pominięte – pisze w liście do Ministerstwa Rozwoju Warszawska Organizacja Turystyczna. I apeluje o korektę.

Publikacja: 31.08.2020 14:20

WOT: Turystyka przyjazdowa została bez pomocy

Foto: Fot. Filip Frydrykiewicz

W liście do Ministerstwa Rozwoju Warszawska Organizacja Turystyczna zwraca uwagę, że procedowana ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie uwzględnia wsparcia dla biur podróży zajmujących się turystyką przyjazdową.

Przedsiębiorcy ci „od ponad 20 lat nie tylko sprawiają, że oferta dla gości z zagranicy jest ciekawa, ale też zatrudniają setki tysięcy osób, wspomagają polski PKB i, co najważniejsze, przez lata wspomagali działania promocyjne naszego kraju” – pisze w komunikacie do mediów prezes WOT Barbara Tutak.

CZYTAJ TEŻ: Senatorowie zawieszają prace nad tarczą dla turystyki

List do Ministerstwa Rozwoju publikujemy w całości i bez zmian.

Szanowny Pan Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki
Ministerstwo Rozwoju

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu biur zrzeszonych w Warszawskiej Organizacji Turystycznej zwracamy się z uprzejmą prośbą o weryfikację zapisów procedowanej ustawy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.

Wspominaliśmy już w naszej wcześniejszej korespondencji o braku w ustawie wsparcia dla firm zajmujących się logistyką dla przedsiębiorców świadczących usługi targowe. W ustawie zabrakło też miejsca dla firm, które od ponad 10 lat zajmują się turystyką, a które z uwagi na zapis o dominującym PKD nie będą mogły skorzystać ze wsparcia.

Z dużym niepokojem patrzymy też na brak w nowej ustawie wsparcia dla biur, które od ponad 20 lat zajmują się turystyką przyjazdową do Polski PKD 79.12.Z W propozycji zwolnień ze składek ZUS zostali oni całkowicie pominięci.

Od ponad 20 lat przy Polskiej Organizacji Turystycznej funkcjonuje Forum Turystyki Przyjazdowej (FTP), którego przedstawiciele nie raz podejmowali potrzebne interwencje, brali udział w konsultacjach i każdego dnia w swojej pracy wspierają promocję turystyczną Polski. Biura, nie tylko zrzeszone w Forum Turystyki Przyjazdowej, zapewniają miejsca pracy setkom tysięcy pracowników, płacą podatki, zapewniają napływ dewiz i kształcą kompetentne kadry, które mają bezpośredni kontakt z branżą zagraniczną i gośćmi odwiedzającymi nasz kraj.

W obecnej sytuacji touroperatorzy turystyki przyjazdowej stanęli w obliczu całkowitego zastoju i spadku przychodów bliskiemu 100%. Nie wiadomo kiedy i w jakim stopniu odrodzi się zorganizowany ruch turystyczny, a bez kontynuacji wsparcia istnieje duże ryzyko, że wiele z tych firm zbankrutuje bądź zmuszona będzie dokonać zwolnień. Kontynuacja wsparcia w zaproponowanym dla innych beneficjentów kształcie pozwoli na opracowanie nowych planów biznesowych. Wsparcie dla utrzymania miejsc pracy to inwestycja w kadry wykształcone i przygotowane do obsługi turystów zagranicznych.

„Forum Turystyki Przyjazdowej jest nieformalną organizacją grupującą polskie biura podróży działające w turystyce przyjazdowej. Jego celem jest współpraca z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji Polski na rynkach zagranicznych jako kraju o dużym potencjale turystycznym” – czytamy na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Biura zrzeszone w FTP uczestniczyły w szeregu działań promujących Polskę. Były uczestnikami warsztatów, targów, obsługiwały podróży studyjne dla zagranicznych tour operatorów. Bez nich skomercjalizowana oferta turystyczna polskich regionów i miast zwyczajnie nie istnieje.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się do Pana Ministra z serdeczną prośbą o:

  • uwzględnienie w ustawie zapisu o wsparciu wszystkich przedsiębiorców, którzy mają wpisane PKD niekoniecznie jako dominujące (jako przykład podajemy firmę, która od lat świadczy usługi dla turystów krajowych i zagranicznych – rejsy po Wiśle, a która z uwagi na dominujące PKD – transport śródlądowy, nie może być objęta wsparciem)
  • objęcie wsparciem usług powiązanych z targami, czyli usług świadczonych przez firmy logistyczne – PKD 52.29.C
  • objęcie wsparciem gastronomii PKD 56.10A (mamy w stowarzyszeniu przykład firmy, która zatrudnia niewidomych kelnerów, którym z racji niepełnosprawności trudno będzie znaleźć inne miejsce pracy)
  • objęcie wsparciem biur zajmujących się turystyką przyjazdową PKD 79.12.Z

Licząc na pomyślne rozwiązania, pozostajemy z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu WOT Barbara Tutak
Wiceprezes Zarządu WOT Mateusz Czerwiński

Biura Podróży
Enter Air podpisał umowę z Coralem Travel Poland na lato i zimę
Biura Podróży
ESky: Nasze pakiety "city break" i "wakacje" konkurencją dla oferty touroperatorów
Biura Podróży
Niemiecki TUI zorganizuje wypoczynek z dofinansowaniem z kasy chorych
Biura Podróży
Dwie trzecie klientów biur podróży spędzi wakacje w jednym z trzech krajów
Biura Podróży
Ceny w biurach podróży: Cztery popularne kierunki w górę. Jeden bez zmian