W biurach podróży obniżka tygodniowa, ale podwyżka roczna

Portugalia, Marsa Alam i Cypr to trzy kierunki, które od poprzedniego tygodnia najbardziej potaniały na wakacje przyszłego roku. W skali roku największe przeceny objęły Korfu, półwysep Chalcydycki i Albanię.

Publikacja: 26.10.2020 01:08

W biurach podróży obniżka tygodniowa, ale podwyżka roczna

Foto: Fot. Aleksander Kramarz

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 roku spadła o 7 złotych. W poprzednich tygodniach spadała o 31 i 12 złotych, a wcześniej wzrosła o 28 złotych – podaje w najnowszym, cotygodniowym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Największą przecenę biura podróży zastosowały w wypadku wakacji w Marsa Alam – średnio o 55 złotych. Obniżyły też koszt wyjazdu na Cypr o 46 złotych (w poprzednim zestawieniu ceny tam znacznie wzrosły), i na wybrzeże Costa de la Luz – o 41 złotych.

Były też podwyżki. Największa objęła wyjazdy do Portugalii (w poprzednim zestawieniu ceny tam najbardziej spadły) – o 67 złotych. Dwie mniejsze dotyczyły Rodos i Majorki – o 16 i 15 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia wykres zamieszczony niżej.

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

W minionym tygodniu ceny wycieczek wykazały znacznie mniejsze zmiany niż w poprzednim zestawieniu, „co może oznaczać, że okres dostosowań cenowych powoli mija” – piszą autorzy raportu. Wyraźniej spadła jedynie cena przyszłorocznych wakacji w Egipcie – o 35 złotych. Symbolicznie zmieniły się średnie ceny wypoczynku na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, Bułgarii i Turcji – spadły o, odpowiednio, 5, 4, 4 złote i o złotówkę.

Trzecia podwyżka rok do roku

W drugiej kolejności Traveldata porównała średnią cenę z ostatniego tygodnia ze średnią sprzed roku. Badanie to wykazało, że cena tegoroczna dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia była wyższa o 22 złote. Podobne zależności wykazały poprzednie tygodnie, kiedy wzrost cen rok do roku wyniósł 54 i 66 złotych.

Największą zwyżkę cen wycieczek Traveldata odnotowała w odniesieniu do Korfu – o 227 złotych. Znaczący wzrost miały też ceny wyjazdów na półwysep Chalcydycki i do Albanii – o 175 i 148 złote.

Jeśli zaś chodzi o zwyżki, to największe miały miejsce w wypadku wakacji na Majorce, o 372 złote, a także na Malcie i w Marsa Alam – o 180 i 102 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i kursów głównych walut, to w minionym tygodniu sytuacja nadal była bardzo korzystna dla organizatorów wyjazdów. Działo się tak dlatego, że paliwo lotnicze było tańsze 33 procent, licząc rok do roku. Korzyść z tego tytułu przewyższała z dużym naddatkiem niekorzystny spadek wartości złotego (o 5,4 procent) wobec dolara i euro.

Wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztu wycieczki wynosił od minus 65 do minus 75 złotych.

„Tak jak można było przypuszczać cena ropy spadła ostatnio do niewiele ponad 41,5 dolara za baryłkę, ale korzystny wpływ taniego surowca niwelowany jest na razie przez słabnącą walutę krajową” – dodają autorzy analizy.

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

Jak zmiana cen rok do roku wyglądała w odniesieniu do poszczególnych kierunków? Była znacząco inna niż w wypadku cen dla sezonu 2020 sprzedawanych we wrześniu i październiku – odpowiada Traveldata.

Ponownie największy roczny wzrost średniej ceny wycieczki objął wyjazdy do Grecji, różnica wyniosła 115 złotych. W mniejszym stopniu wzrosły, licząc rok do roku, ceny wyjazdów do Bułgarii i Turcji – o 61 i 24 złote. Ceny wycieczek do Egiptu w tym ujęciu wzrosły jedynie nieznacznie, bo o 3 złote.

Ceny też spadały. Najbardziej na wycieczki na Wyspy Kanaryjskie, o 33 złote, a więc kierunku, który ostatnio był – obok Grecji – najbardziej zyskującym w cenie.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym Traveldata ujawniła odnośnie do Albanii i Portugalii – o 148 i 111 złotych. Tylko nieco mniej znaczące były zwyżki cen wakacji w Maroku i na Cyprze – o 97 i 94 złote. Nieznacznie zaś podniosła się cena wycieczki do Tunezji – o 10 złotych.

Wyraźnie spadły natomiast ceny wyjazdów na Maltę i Majorkę – o 180 i 372 złote.

Rainbow obniżał najmocniej

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek u poszczególnych touroperatorów ceny w szczycie sezonu lato 2021 ponownie najbardzie obniżyły biura Rainbow i Coral Travel – o około 185 i 130 złotych – opisują autorzy badania. Znacząco mniejsze były roczne spadki cen w Eximie Tours i Sun & Funie – o 55 i 20 złotych, a średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem od 15 do 730 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland (58 ofert). Na kolejnych miejscach znalazły się Rainbow (46 ofert) i Coral Travel (21 ofert).

Najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie Traveldata odkryła w TUI Poland (7), Eximie Tours, Rainbow i Sun & Funie (po 3). Jeśli chodzi o wypoczynek w Grecji najczęściej najtaniej można go było znaleźć w Coralu Travel (11), Rainbow i TUI Poland (po 8). Wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie najtaniej oferowały TUI Poland (11), Rainbow (7) i Itaka (4), a do Turcji Coral Travel (8) i Rainbow (5). Do Tunezji i do Bułgarii dużo tanich podróży miał TUI Poland (6 i 3).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, Rainbow w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, a Coral Travel w Grecji, w Turcji i Bułgarii – dodaje raport Traveldaty.

Na koniec tej części materiału eksperci dodają tabelę pokazującą biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom swoje wyjazdy.

Zestawienie jest prawie identyczne z ubiegłotygodniowym. Na jego czele widnieje TUI Poland ponownie mające jedynie umiarkowaną przewagę nad następnymi, czyli Coralem Travel i Rainbowem, a także Grecosem. Zmiana nastąpiła jedynie na ostatniej piątej pozycji zestawienia, z której Exim Tours wyparł Best Reisen, awansując z miejsca szóstego.

""

turystyka.rp.pl

Ceny w tanich liniach ledwo drgnęły

Traveldata poświęca ostatnią część opracowania pokazaniu zmian cen biletów na przeloty do miejsc turystycznych tanich linii lotniczych Ryanair i Wizzair.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021 roku, a cieńsza w poprzednim, czyli latem 2020. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (49 połączeń w Ryanair i 23 w Wizzair), które występowały w obu sezonach jednocześnie.

""

turystyka.rp.pl

W Ryanairze „dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) widoczny był w październiku dość umiarkowany wzrost cen bieżących, ale za to znacznie (o ponad 500 złotych) przewyższały one poziom ubiegłoroczny, co uwidacznia szerokie czerwone pole. Warto zauważyć, że wzrost ten wystąpił w warunkach znacznego spadku cen paliwa lotniczego, co na tak długich trasach jak kanaryjskie powinno mieć istotne znaczenie. Należy jednak mieć na względzie, że Ryanair przeprowadza z reguły znaczne operacje zabezpieczające ceny paliwa, a więc w tym wypadku zabezpieczył się przez zniżką ich cen, czyli przez potencjalnymi zyskami z tego tytułu” – czytamy.

Na pozostałych kierunkach wzrost cen był nieduży i jednocześnie były one w niewielkim stopniu mniejsze od cen ubiegłorocznych, co obrazuje nieduże zielone pole oznaczające ceny niższe od ubiegłorocznych.

W porównaniu z poprzednim sezonem na razie najbardziej wzrosły ceny przelotów do Hiszpanii – średnio o 63 złote. Na innych kierunkach zmiany były wyraźnie mniejsze, przy czym rosły ceny biletów do Włoch, o 14 złotych, a spadały do Portugalii, Grecji i Bułgarii – o odpowiednio 63, 45 i 16 złotych.

""

turystyka.rp.pl

Kierunki kanaryjskie reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę – dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic. Ceny przelotów na tym kierunku utrzymują na razie dość stabilny i umiarkowany poziom, a ich wzrost wobec cen ubiegłorocznych nie jest duży (małych rozmiarów czerwone pole).

Również stabilne i zbliżone do cen ubiegłorocznych pozostają na razie średnie ceny pozostałych kierunków turystycznych, co pokazuje skromnych rozmiarów pole zielone.

Jeśli porównać ceny z poprzednim sezonem, to widać, że najbardziej podrożały przeloty do Portugalii – o 195 złotych. W mniejszej skali do Grecji i do Bułgarii – o 80 i 68 złotych.

Niedużą przecenę przelotów zauważyć można było w wypadku Hiszpanii, o 40 złotych, a zdecydowanie większą w wypadku Włoch– o 125 złotych.

Można na razie stwierdzić, że ceny przelotów między 2 a 8 sierpnia przyszłego roku wobec cen z sprzed roku zmieniły się tylko w niewielkim stopniu, a zniżki na kierunki niekanaryjskie są porównywalne z wpływem spadku cen paliwa ograniczonym poprzez wcześniejsze zabezpieczenia. Nieduże są także –w porównaniu do sezonu zimowego – cięcia w oferowaniu i w siatce połączeń. Może to oznaczać, że na razie tanie linie liczą się ze znaczącym powrotem popytu na przeloty lotnicze na kierunkach turystycznych w pełni lata 2021 roku – podsumowuje ostatni wątek Traveldata.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 roku spadła o 7 złotych. W poprzednich tygodniach spadała o 31 i 12 złotych, a wcześniej wzrosła o 28 złotych – podaje w najnowszym, cotygodniowym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Największą przecenę biura podróży zastosowały w wypadku wakacji w Marsa Alam – średnio o 55 złotych. Obniżyły też koszt wyjazdu na Cypr o 46 złotych (w poprzednim zestawieniu ceny tam znacznie wzrosły), i na wybrzeże Costa de la Luz – o 41 złotych.

Pozostało 94% artykułu
Biura Podróży
Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów
Biura Podróży
TUI sprzedaje już wyjazdy na lato 2025 roku. Pierwszy raz tak wcześnie
Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych
Biura Podróży
Exim Tours uruchomi loty czarterowe do Bahrajnu. „Kolejna ekscytująca nowość”
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?