Ta.ts dostarcza systemy do zarządzania pracą w biurze agencyjnym. Do Ibizy, bo tak nazywa się to rozwiązanie, wpisywane są wszystkie rezerwacje, na tej podstawie przedsiębiorstwo tworzy raporty obrazujące tendencje w sprzedaży.

Z ostatniego podsumowania ta.ts wynika, że w 2018 roku obroty biur agencyjnych sporządzone na podstawie faktur wzrosły o 2,5 procent rok do roku. Najwięcej, bo 6,3 procent w porównaniu z 2017 rokiem, wzrosła sprzedaż rejsów wycieczkowych. Przychody ze sprzedaży „pozostałych usług”, obejmujących między innymi ubezpieczenia czy rezerwację transportu drogą lądową, były większe o 4,6 procent. Na kolejnym miejscu, ze wzrostem 3,7 procent, znalazła się sprzedaż oferty turystycznej, ale z uwzględnieniem rejsów, które wymieniane są także jako oddzielna kategoria. Z tytułu rezerwacji przelotów agenci uzyskali o 0,8 procent więcej niż rok wcześniej, przy jednoczesnym spadku liczby biletów o 1,9 procent.