Odbiorcami kampanii mają być inwestorzy i turyści. Jej podstawowym celem jest zbudowanie w nich świadomości, że województwo podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji, gdzie gospodarka działa w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społeczeństwem – wyjaśnia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w komunikacie. Kolejnym celem jest dotarcie z informacją o atrakcyjności turystycznej regionu do szerszego grona odbiorców.

Kampania ma pokazać region, który, stawiając na czyste, ekologiczne i innowacyjne technologie, staje się najlepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku, a także zachęcić do korzystania z oferty turystycznej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej.

CZYTAJ TEŻ: Polskie miasta i regiony walczą o turystów

""

Materiały promocyjne

turystyka.rp.pl

Spoty, zrealizowane w duchu „turystyki wrażeń”, ukazują „indywidualny odbiór atrakcji Podkarpacia, przefiltrowany przez emocje i wspomnienia występujących w nich bohaterów”, tworząc „serie unikatowych doświadczeń” – czytamy w komunikacie.

Kampania prowadzona jest w mediach ogólnopolskich (telewizja i radio) oraz w internecie (YouTube, reklamy typu display, artykuły natywne). Komunikaty informujące o niej pojawią się również na nośnikach outdoorowych i w prasie o tematyce turystycznej, biznesowej i lifestylowej. Za jej stworzenie i realizację odpowiada agencja reklamowa MDI z Krakowa.