Dokumentów rozliczeniowych nie muszą składać wszyscy przedsiębiorcy. Zwolnienie z comiesięcznego ich składania przysługuje, gdy w ostatnio złożonych dokumentach zadeklarowana została kwota w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek. Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia – w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tarcza 6.0 przyjęta. Pomoc ostatecznie tylko dla części turystyki

Ze składania dokumentów zwolnieni są również przedsiębiorcy korzystający z „małego ZUS plus”.

Deklaracji nie muszą też składać osoby zgłoszone do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, które opłacają składki tylko za siebie z podstawą wymiaru nie niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.