Polski turysta nie boi się covidu, on tylko nie lubi uciążliwych procedur

Do podróżowania nie zniechęca Polaków strach przed zachorowaniem na covid, ale niechęć do pokonywania kolejnych procedur wymuszonych przez pandemię. Takie nastawienie między innymi skłoniło ich do wybrania wakacji w Polsce.

Publikacja: 09.10.2021 17:33

Pandemia spowodowała, że rządy poszczególnych krajów wprowadziły dodatkowe warunki pod jakimi można

Pandemia spowodowała, że rządy poszczególnych krajów wprowadziły dodatkowe warunki pod jakimi można do nich przyjechać

Foto: Filip Frydrykiewicz

Pracownia Research Partner przeprowadziła na zlecenie Travelplanet.pl badanie społeczne na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków*. Dotyczyło ono barier, jakie turystyka napotyka w czasie pandemii covidu.

Agent turystyczny chciał dowiedzieć się, jaki odsetek turystów (osób, które w latach 2019–2021 wyjechały na wakacje) poddał się szczepieniu na koronawirusa, co zachęca, a co zniechęca do zagranicznych wyjazdów i w jakim stopniu i z jakich powodów wakacje w kraju były alternatywą wobec urlopu za granicą.

Turysta szczepi się chętniej

Odsetek zaszczepionych turystów, którzy wyjechali na wakacje krajowe lub zagraniczne, samodzielnie lub z biurem podróży, w ostatnich trzech latach jest nieznacznie wyższy niż ogół dorosłych zaszczepionych Polaków. O ile ta pierwsza grupa to 68 procent, o tyle druga - 65 procent.

Wyraźnie chętniej szczepili się turyści, którzy w ostatnich trzech latach wyjeżdżali za granicę – to 76 procent. Udział zaszczepionych był jeszcze większy w grupie respondentów, którzy wyjechali za granicę w 2021 roku i wynosił 82 procent.

Wyjazdy turystyczne w ostatnich 3 latach

Travelplanet.pl

Prawie połowa respondentów w ostatnich latach wyjeżdżała na wczasy krajowe zorganizowane samodzielnie – pisze Travelplanet.pl. 23 procent ankietowanych wybrało wakacje zagraniczne, z czego 13 procent zorganizowało je we własnym zakresie, a 10 procent skorzystało z pomocy biura podróży. W wypadku urlopu w kraju tylko 4 procent Polaków zdało się na usługi touroperatorów. Pozostałe 38 procent badanych nie wyjeżdżało na wakacje w ostatnich 3 latach.

W ciągu ostatnich trzech lat (2019–2021) 70 procent aktywnych w tym czasie turystów wybierało wakacje w kraju, a 30 procent – za granicą. Należy jednak pamiętać – zastrzegają autorzy badania – że to nieostry podział, istnieje bowiem grupa ludzi, którzy podzielili swoje wakacje na te w kraju, i te za granicą.

Czy covid wystraszył turystów?

Ogromna większość, bo aż 82 procent zaszczepionych aktywnych turystów wyjechało w tym roku na zagraniczne wakacje.

Jeśli jednak spojrzeć na grupę osób, które wyjeżdżały w celach turystycznych za granicę w ostatnich 3 latach, to na spędzenie wakacji poza Polską w 2021 roku zdecydowało się 41 procent z nich. Co ich do tego zachęciło i co zniechęciło do zagranicznego wyjazdu resztę?

Na pytanie „Czy pandemia COVID-19 powstrzymuje cię przed wyjazdem za granicę?”, 33 procent odpowiedziało zdecydowanie nie. Jako główny powód zniechęcenia do podróżowania za granicę pandemię wskazało 14 procent respondentów.

W skali od 1 do 10 większość, bo 59 procent respondentów wybrało odpowiedzi świadczące o stosunkowo niskim poczuciu zagrożenia zachorowaniem na Covid-19 w czasie podróży zagranicznych. Pozostałe 41 procent odczuwa silne lub bardzo silne obawy z nim związane i twierdzi, że pandemia powstrzymuje podjęcie decyzji o podróżach zagranicznych.

Pandemia a wyjazdy zagraniczne

Travelplanet.pl

Dlaczego wakacje za granicą?

Najważniejszym powodem, dla którego turyści zdecydowali się w 2021 roku na wyjazdy zagraniczne było szczepienie lub posiadanie paszportu covidowego (40 proc.) i bardziej przewidywalna pogoda niż w Polsce (26 proc.) Jako nieistotny powód wskazywano brak obaw przed zarażeniem Covid-19 z powodu ostrzejszych procedur obowiązujących na przejściach granicznych (32 proc.) - czytamy w omówieniu badania.

Wyjazdy za granicę w 2021 roku

Travelplanet.pl

Właśnie te procedury, a nie ryzyko zarażenia się koronawirusem były najważniejszą przyczyną rezygnacji z tegorocznego zagranicznego wyjazdu lub decyzji o spędzeniu wakacji w kraju.

Rezygnacja z urlopu z powodu pandemii to najważniejszy powód dla 21 procent ankietowanych. Znacznie więcej badanych, bo 35 procent, określiło go jako najmniej ważną przyczynę.

Wyjazdy za granicę w 2021 roku - rezygnacja

Travelplanet.pl

Co najbardziej odstręczało od zagranicznych wakacji w tym roku? To niedogodności związane z procedurami na lotniskach, hotelach i przejściach granicznych (np. wymazy, kwarantanna). W czterostopniowej skali, jako najważniejszy powód, wskazało je 27 procent, a drugi co do ważności – kolejne 41 procent.

Podobne przesłanki kierowały turystami wybierającymi wakacje w kraju, a nie za granicą. Mniej rygorystyczne procedury w polskich hotelach i pensjonatach, jako najważniejszy powód podało 27 procemt pytanych, a jako ważny – kolejne 30 procent.

Wybór urlopu w kraju (41 procent) w porównaniu z niedogodnościami związanymi z procedurami na przejściach granicznych i w hotelach (30 procent), pokazuje, że ludzie nie rezygnowali z wyjazdu, jedynie częściej decydowali się zmienić miejsce, w którym będą wypoczywać.

Bon turystyczny to słaby argument

Osoby niezaszczepione zapytano, czy jeśli bon turystyczny dawałby możliwość zagranicznego wyjazdu, szczepiliby się na covid.

Dla dwóch trzecich niezaszczepionych ankietowanych bon turystyczny nie był zachętą do szczepienia i wyjazdu za granicę. Twierdząco odpowiedziało jedynie 9 procent respondentów, a 26 procent niezaszczepionych Polaków nie miało zdania w tej kwestii.

Gotowość do zaszczepienia się w zamian za bon na zagraniczny wyjazd wyraźnie częściej wykazują mieszkańcy małych miasteczek (20-99 tys. mieszkańców – 18 procent wskazań) i respondenci, którzy w ostatnich 3 latach wyjeżdżali na wczasy krajowe organizowane samodzielnie (13 procent wskazań) – wyjaśnia Travelplanet.

Wakacje 2022 – najlepiej, jeśli elastyczny jest kierunek

Biura podróży sprzedają już wyjazdy na lato 2022 roku. Proponują przy tym elastyczne reguły rezerwowania. Chodzi o możliwość bezkosztowej zmiany terminu wyjazdu, kraju, w którym chce się spędzić wakacje, bądź anulowania bez ponoszenia kosztów (czasem ten ostatni warunek ma formę niedrogiego dodatkowego ubezpieczenia).

Co skłoniłoby turystów to rezerwowania przyszłorocznych wyjazdów już teraz? W pierwszej kolejności pytani wskazują na możliwość bezkosztowej zmiany kierunku (59 procent), a w drugiej kolejności – bezkosztowej zmiany terminu wyjazdu (54 procent). Co dość zaskakujące, najmniej atrakcyjne spośród tych propozycji, jest dla turystów możliwość anulowania rezerwacji.

Z tego widać – uważa Travelplanet – że decyzje o wykupieniu z dużym wyprzedzeniem wakacji w biurze podróży nie są podejmowane pod wpływem impulsu, lecz starannie przemyślane i skoordynowane z obowiązkami zawodowymi, urlopami itp. Stąd popularniejsza jest zmiana kierunku, a nie terminu. Reset wakacyjnych planów w postaci anulowania wycieczki oznacza w świetle badań często najbardziej pracochłonne procedury kolejnego poszukiwania ofert od początku – komentuje agent turystyczny.

Elastyczna oferta - podsumowanie

Travelplanet.pl

Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl

Badanie pokazuje, że tegoroczny, bardzo dobry wynik sprzedaży oferty krajowej w biurach podróży, to pochodna niechęci turystów, nawet zaszczepionych, do uciążliwości związanych z procedurami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych - wydłużonych kolejek i obostrzeń sanitarnych na lotniskach i na granicach, w wypadku krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego również obowiązkowej kwarantanny po powrocie.

W zaskakująco niewielkim stopniu od wyjazdów zagranicznych odstręczała obawa przed zarażeniem się koronawirusem. Turyści uznali zaszczepienie się za najprostszy i bezkosztowy sposób na uniknięcie przynajmniej części wspomnianych niedogodności. A tendencja do zmiany wypoczynku za granicą na krajowy, a nie rezygnowania z wakacji w ogóle dużo mówi o chęci podróżowania w hierarchii potrzeb życiowych.

*Badanie przeprowadziła 18–21 września pracownia Research Partner na zlecenie Travelplanet.pl na próbie ogólnopolskiej, reprezentatywnej dorosłych mieszkańców Polski ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek, wykształcenie (1077 respondentów).

Pracownia Research Partner przeprowadziła na zlecenie Travelplanet.pl badanie społeczne na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków*. Dotyczyło ono barier, jakie turystyka napotyka w czasie pandemii covidu.

Agent turystyczny chciał dowiedzieć się, jaki odsetek turystów (osób, które w latach 2019–2021 wyjechały na wakacje) poddał się szczepieniu na koronawirusa, co zachęca, a co zniechęca do zagranicznych wyjazdów i w jakim stopniu i z jakich powodów wakacje w kraju były alternatywą wobec urlopu za granicą.

Pozostało 93% artykułu
Nowe Trendy
Hiszpański rząd: Skrócimy tydzień pracy. Branża turystyczna: Stracimy miliardy euro
Nowe Trendy
Koncern TUI rusza na ratunek podwodnego świata Balearów. „To wspólny interes”
Nowe Trendy
Niemieckie miasto światowym hitem na lato. Turystów kręcą piłka nożna i plaże
Nowe Trendy
Ekspert radzi: Biura podróży nie mogą lekceważyć protestów przeciwko turystom
Nowe Trendy
Niemiecki rząd podniósł podatek - drożeją wycieczki. Branża turystyczna protestuje