Komisja Europejska: Nasz plan transformacji zapewni turystyce długotrwałą odporność

Inwestowanie w obieg zamknięty, usprawnienie wymiany danych i kształcenie kadr to kluczowe elementy przedstawionego dziś przez Komisję Europejską planu transformacji turystyki, która ma zapewnić temu sektorowi gospodarki „długoterminową odporność”.

Publikacja: 08.02.2022 17:23

Ścieżka transformacji ustala priorytety dla europejskiej turystyki na nadchodzącą dekadę - mówi komi

Ścieżka transformacji ustala priorytety dla europejskiej turystyki na nadchodzącą dekadę - mówi komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton

Foto: POOL / AFP, Virginia Mayo

Podczas Europejskich Dni Przemysłu Komisja Europejska przedstawiła „ścieżkę transformacji turystyki”, o czym informuje w komunikacie prasowym.

- Cieszę się, że możemy dziś przedstawić efekty wielomiesięcznej współpracy między zainteresowanymi stronami. Udało nam się uzgodnić wspólną wizję unijnej turystyki i sposoby jej realizacji. Ścieżka ta ustala priorytety dla europejskiej turystyki na nadchodzącą dekadę - mówi komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, cytowany w komunikacie.

Jak czytamy, opracowany we współpracy z podmiotami turystycznymi plan określa szczegółowo kluczowe działania i warunki sprzyjające osiągnięciu przez sektor turystyczny długoterminowej odporności.

Czytaj więcej

Komisja Europejska: Wspieramy kształcenie kadr dla turystyki

Realizacja planu wymaga podjęcia działań w dwudziestu siedmiu obszarach, wśród których KE wymienia inwestowanie w obieg zamknięty w celu ograniczenia zużycia energii i wody oraz produkcji odpadów i zanieczyszczeń, a także zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na zrównoważoną turystykę, usprawnienie praktyk w zakresie wymiany danych, które miałoby pomóc w uruchamianiu innowacyjnych usług turystycznych i zrównoważonym zarządzaniu ośrodkami turystycznymi oraz inwestowanie w umiejętności dla zapewnienia turystyce wykwalifikowanych kadr i możliwości atrakcyjnej kariery w tej branży.

Zdaniem KE kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji będzie miało aktywne zaangażowanie wszystkich podmiotów sektora turystycznego. Komisja zachęca więc unijną społeczność turystyczną do zgłaszania zainteresowania współpracą w zakresie realizacji planu za pośrednictwem opublikowanej dziś ankiety internetowej.

Opracowywanie planu dla turystyki rozpoczęło się w czerwcu 2021 r. konsultacjami z zainteresowanymi stronami na temat możliwych scenariuszy transformacji. Propozycje zostały następnie omówione podczas kilku warsztatów i spotkań.

Czytaj więcej

Komisja Europejska: Przedłużmy ważność certyfikatów covidowych o rok

Ścieżka transformacji dla turystki jest pierwszą realizowaną w ramach szerszego działania zapowiedzianego w aktualizacji strategii przemysłowej Unii Europejskiej z maja 2021 roku, w której KE wezwała przedsiębiorstwa przemysłowe do przyspieszenia ekologicznej i cyfrowej transformacji. Obecnie komisja pracuje nad podobnymi ścieżkami dla sektorów mobilności, budownictwa, energetyki i gospodarki społecznej.

Podczas Europejskich Dni Przemysłu Komisja Europejska przedstawiła „ścieżkę transformacji turystyki”, o czym informuje w komunikacie prasowym.

- Cieszę się, że możemy dziś przedstawić efekty wielomiesięcznej współpracy między zainteresowanymi stronami. Udało nam się uzgodnić wspólną wizję unijnej turystyki i sposoby jej realizacji. Ścieżka ta ustala priorytety dla europejskiej turystyki na nadchodzącą dekadę - mówi komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, cytowany w komunikacie.

Pozostało 83% artykułu
Nowe Trendy
Komisja Europejska: Przedłużmy ważność certyfikatów covidowych o rok
Nowe Trendy
Branża turystyczna na spotkaniu z ministrem: Mamy katalog problemów
Nowe Trendy
„Zielona” polityka przyspieszy cyfryzację Szarm el-Szejk. Skorzystają turyści
Nowe Trendy
Betlej: W lecie Europa otworzy się szeroko na turystów. To będzie udany sezon
Biura Podróży
Amerykańska branża turystyczna do Białego Domu: Znieście testy dla podróżnych