Praga i Budapeszt staną się niedługo siedzibami nowo otwartych zagranicznych biur Polskiej Organizacji Turystycznej. Ośrodek w Pradze ma prowadzić działalność w Czechach i na Słowacji, a w Budapeszcie – na Węgrzech.

POT ogłosił właśnie konkurs na ich dyrektorów. Ich zadaniem będzie więc zbudowanie tych komórek od podstaw.

Decyzja o otwarciu biur w tych krajach zapadła jeszcze w zeszłym roku. POT dostał na to pieniądze w budżecie tegorocznym.

Czytaj więcej

Debata. Dzięki bonowi turystycznemu Polacy na nowo odkryli swój kraj

Wiceprezes POT Anna Salamończyk-Mochel tak uzasadniała potrzebę powołania dwóch nowych jednostek: - Potrzeba szerszej promocji turystycznej Polski na rynkach czeskim, słowackim i węgierskim wynika zarówno z potrzeby bieżącej – w dobie pandemii turyści wolą podróże krótkie i bliskie, najlepiej takie, które mogą bezpiecznie odbyć własnym samochodem - jak i ze względu na długofalowe trendy w ruchu turystycznym, zgodnie z którymi dominujące znaczenie ekonomiczne dla poszczególnych krajów mają przyjazdy turystów z rynków sąsiedzkich i nieodległych. Zaletą takiego ruchu jest też to, że w mniejszym stopniu podlega on sezonowości.

POT planował też otwarcie ośrodka w Tel Awiwie, jednak nie zdecydował się rozpocząć przygotowań w sytuacji, gdy stosunki dyplomatyczne Polski z Izraelem nie układają się najlepiej (najnowszy konflikt dotyczy przebiegu wycieczek szkolnych z Izraela).

POT szuka też kandydata na stanowisko dyrektora ośrodka w Chinach. Obecnemu kończy się kadencja.

Jak podaje w ogłoszeniu, główne obowiązki dyrektorów to prowadzenie promocji polskiej turystyki na danym rynku.

POT wymaga od każdego kandydata tytułu magistra, co najmniej 5-letniego staż pracy w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej lub dyplomacji, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydat do pracy w Czechach powinien znać język czeski, na Węgrzech język węgierski, a w Pekinie - język angielski. Musi też mieć prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Są też „wymagania pożądane”, jak znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki, znajomość polskiego rynku turystycznego „w zakresie atrakcyjności turystycznej”, umiejętność organizowania kampanii promocyjnych i zarządzania projektami, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej i umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Czytaj więcej

Kraków chce mieć własną organizację turystyczną. „Potrzebna mocna instytucja”

Kandydat jest też zobowiązany do przedstawienia pracy pisemnej (3-5 stron) na temat tego, jaką ma koncepcję komunikacji marketingowej w kraju, w którym chciałby pracować w roku 2023 „ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej i pandemicznej na rynek turystyczny”.

POT pisze w ogłoszeniu, że oferuje ciekawą pracę pełną wyzwań i umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące (na tyle tylko pozwala ustawa o POT).

Nowi dyrektorzy mają rozpocząć pracę na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.

Dokumenty można składać do 29 lipca. Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych przez nich dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.