Głównym obowiązkiem dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) będzie turystyczna promocja Polski na rynkach francuskim, ukraińskim i chińskim – pisze POT w ogłoszeniu na stronie internetowej.

Kandydaci muszą mieć tytuł magistra, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być karani, muszą mieć co najmniej pięcioletni staż pracy w turystyce, marketingu, sprzedaży lub public relations, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, mówić biegle po angielsku (dodatkowym atutem będzie znajomość francuskiego, ukraińskiego lub chińskiego), mieć prawo jazdy kategorii B.

CZYTAJ TEŻ: POT: Więcej czasu, żeby zyskać certyfikat dobrych praktyk w turystyce

Wśród wymagań pożądanych POT wymienia znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki, polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej, ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej i procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność organizacji kampanii promocyjnych, zarządzania projektami i personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów i radzenia sobie ze stresem.

Warunkiem udziału w konkursie jest także przedstawienie pracy pisemnej (3-5 stron) na temat „Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na rynek turystyczny”.

W zamian POT oferuje „ciekawą pracę pełną wyzwań”.

ZOBACZ TAKŻE: POT szuka trzeciego wiceprezesa

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Termin nadsyłania ofert upływa 28 lipca. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to wrzesień (Paryż i Kijów) i październik (Pekin). Kadencja dyrektora ZOPOT-u trwa 33 miesiące.

Obecnie ZOPOT-ami w Paryżu, Kijowie i Pekinie kierują Tomasz Rudomino, Włodzimierz Szczurek i Zuzanna Gutkowska. Wszystkim dyrektorom kończą się kontrakty.