Senatorowie zawieszają prace nad tarczą dla turystyki

Do 10 września, a więc do kolejnego posiedzenia, senatorowie z komisji gospodarki narodowej zawiesili prace nad ustawą zwaną mikrotarczą dla turystyki.

Publikacja: 17.08.2020 14:33

Senatorowie zawieszają prace nad tarczą dla turystyki

Foto: Fot. Filip Frydrykiewicz

Stało się to na wniosek senatora Adama Szejnfelda (Koalicja Obywatelska), który, jak mówił, choć ustawę uznaje ze ważną i potrzebną, chociaż dziurawą, bo nie obejmującą pilotów, przewodników i organizatorów turystyki, to nie godzi się na narzucanie przez koalicję rządową tempa niepozwalającego podejmować decyzje po namyśle i z przekonaniem do głosowanych rozwiązań.

CZYTAJ TEŻ: 430 głosów za tarczą dla turystyki. Ale bez touroperatorów

Do ustawy zgłoszono bowiem ponad 30 poprawek. Zrobili to zarówno sami projektodawcy, którzy zaproponowali  kilka poprawek legislacyjnych, jak i senaccy legislatorzy, którzy takich poprawek – o różnej wadze, nawet godzących w konstytucję – wymienili 23.

Szejnfeld argumentował, że nie ma powodu do dużego pośpiechu, ponieważ jeśli Senat wniesie poprawki, Sejm będzie się mógł zająć ponownie ustawą dopiero 16 września, kiedy zaplanowane jest jego powakacyjne posiedzenie. Senat, który ma się ponownie spotkać 10 września zmieści się więc przed tym terminem.

""

Adam Szejnfeld zgłosił wniosek o przerwanie obrad komisji. Fot. Filip Frydrykiewicz

turystyka.rp.pl

Senatorowie nie odbyli nawet debaty. Chociaż Szejnfeld początkowo proponował, żeby omówić ustawę i żeby można było zadać pytania obecnemu na posiedzeniu wiceministrowi rozwoju Andrzejowi Gutowi-Mostowemu i wysłuchać jego odpowiedzi, a dopiero resztę pracy przełożyć na kolejne posiedzenie komisji, która zbierze się zapewne przed następnymi obradami Senatu zaplanowanymi na 10 września (dzisiejsze obrady rozpoczną się o 17 i potrwają do jutra). Ostatecznie prowadzący obrady, wiceprzewodniczący komisji Wojciech Piecha, poddał wniosek o przerwanie posiedzenia od razu. Większość senatorów była za tym rozwiązaniem.

Tarcza dla turystyki została uchwalona w piątek, 14 sierpnia. Cały proces legislacyjny (trzy czytania) przebiegł w Sejmie w jeden dzień. Gdyby Senat uchwalił do niej poprawki, a wszytko na to wskazywało, wróciłaby do Sejmu. Oficjalne posiedzenie tej izby zaplanowane jest na 16-17 września, według nieoficjalnych informacji niewykluczone jednak, że zostanie ona zwołana szybciej, jeszcze w tym tygodniu. Jeśli by się tak stało ustawa mogłaby wejść w życie wcześniej. Jak mówią przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, nawet jednak w wydłużonym wariancie, ustawa zadziała i pomoże branży turystycznej na czas (chodzi głównie o uruchomienie Turystycznego Funduszu Zwrotów).

Podobnie z takiego obrotu sprawy zadowoleni są przedstawiciele Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki, którzy przysłuchiwali się na miejscu w Warszawie obradom komisji, a wcześniej spotkali się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Jak mówią, dodatkowy czas chcą wykorzystać na przygotowanie poprawek do „dziurawej jak durszlak” ustawy i przekonać senatorów do ich przyjęcia.

""

Delegacja Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki wzięli udział w obradach komisji (z prawej Andrzej Wnęk). Fot. Filip Frydrykiewicz

turystyka.rp.pl

Przypomnijmy, że ustawa „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” przewiduje powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który umożliwi zwroty wpłat klientom biur podróży, a także Funduszu Pomocowego na wypadek nadzwyczajnych sytuacji, jak np. klęski żywiołowe lub pandemia – zakłada projekt .

Nowe instrumenty finansowe dla turystyki

Turystyczny Fundusz Zwrotów pozwoli biurom podróży, które musiały odwołać umówione wycieczki ze względu na Covid-19, na zwrot wpłat od ich klientów. Zaciągnięte z TFZ kwoty organizatorzy turystyki będą musieli zwracać w ciągu 6 lat na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowo utworzony zostanie Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma stanowić swego rodzaju reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych. W projekcie ustawy znalazła się propozycja, aby na ten nowy fundusz branża turystyczna składała się po 1 stycznia 2021 r., podobnie jak na przewidziany na wypadek niewypłacalności Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Dodatkowe świadczenia postojowe

Nowa regulacja stanowi, że dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. Kryterium jego udzielenia to spadek przychodu o co najmniej 80% i skorzystanie z takiego instrumentu w przeszłości.

Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i oznaczonej kodami:

· 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),

· 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),

· 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

· 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

· 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku.

Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych.

Zwolnienie ze składek ZUS

Proponowane regulacje zakładają również, że przedsiębiorcy, którzy nie opłacili składek za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br., zostaną zwolnieni z obowiązku ich opłacania. Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotyczy to przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej, która poniosła największe straty finansowe w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych.

Tutaj również wprowadzono kryterium spadku przychodu o co najmniej 80%, oraz oznaczenie przeważającej działalności kodami PKD:

· 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

· 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),

· 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

· 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),

· 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

· 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

· 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),

· 79.11.A (Działalność agentów turystycznych),

79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Stało się to na wniosek senatora Adama Szejnfelda (Koalicja Obywatelska), który, jak mówił, choć ustawę uznaje ze ważną i potrzebną, chociaż dziurawą, bo nie obejmującą pilotów, przewodników i organizatorów turystyki, to nie godzi się na narzucanie przez koalicję rządową tempa niepozwalającego podejmować decyzje po namyśle i z przekonaniem do głosowanych rozwiązań.

CZYTAJ TEŻ: 430 głosów za tarczą dla turystyki. Ale bez touroperatorów

Pozostało 92% artykułu
Materiał Promocyjny
Boeing stawia na polskich inżynierów
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży