Jeśli tak samo – na co wskazuje praktyka parlamentarna – zagłosują jutro wszyscy posłowie zwolnienia z ZUS i prawa do postojowego nie dostaną organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, agencje transportowe i reklamowa, pracownicy pól namiotowych i kempingów, a także branża targowa.

CZYTAJ TEŻ: Senatorowie za zwolnieniem organizatorów turystyki z ZUS

Te wszystkie grupy do ustawy dopisali i przegłosowali senatorowie 11 września. Zrobili to jednak wbrew woli rządu, który jak wyjaśniał to wtedy i dzisiaj sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, nie zgadza się na zwiększanie wydatków. Na zwolnienie z ZUS i na postojowe dla pilotów turystycznych, przewodników i agentów turystycznych rada ministrów przeznaczyła już 400 milionów złotych, a na nowy fundusz, Turystyczny Fundusz Zwrotów, 300 milionów złotych. Razem więc ustawa ma kosztować budżet państwa 700 milionów złotych. Tymczasem dołączenie do grona beneficjentów wszystkich proponowanych przez Senat grup zawodowych wymagałoby – wskazywał Gut-Mostowy – jeszcze 3 miliardów złotych.

Na jedną rzecz rząd i posłowie wyrazili zgodę – na obniżenie progu utraconych przychodów z 80 do 75 procent. Ten warunek będzie upoważniał beneficjentów o staranie się o oba przywileje – zwolnienie z ZUS i postojowe.

Pozytywną opinię komisji zyskała także poprawka, przewidująca wydłużenie okresu zwolnienia ze składek ZUS do czterech miesięcy, czyli do 30 września 2020 r.

Sejm jutro będzie głosował nad odrzuceniem lub przyjęciem poprawek sentorów. Dzisiejsze głosowanie, które jest wyrażeniem opinii komisji, wskazuje jak potoczy się jutrzejsze rozstrzygnięcie.