Rekomendacja, by do analiz stosować szybkie testy na przeciwciała, opiera się na wytycznych opracowanych przy udziale państw członkowskich i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. W zaleceniu KE określa wytyczne dotyczące wyboru testów, a także sytuacji, w których należy je stosować, rekomenduje też wzajemne uznawanie badań.

– Dzięki testom znamy zakres rozprzestrzeniania się wirusa, wiemy, gdzie jest i jak się rozwija – mówi komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides. – Jest to wyjątkowo ważne narzędzie w powstrzymywaniu covidu-19. Aby poprawić koordynację w UE w dziedzinie przeprowadzania testów, przedstawiamy dziś państwom członkowskim wytyczne dotyczące stosowania szybkich testów antygenowych, które mają pomóc w lepszym zarządzaniu ogniskami covidu-19 – dodaje.

CZYTAJ TEŻ: AAA negatywny test na koronawirusa sprzedam

Testy mają być stosowane w sytuacjach, w których szybka identyfikacja zakażonych pomaga zarządzać ogniskami choroby i monitorować grupy wysokiego ryzyka, na przykład pracowników służby zdrowia lub pensjonariuszy domów opieki. Natomiast wzajemne uznawanie wyników testów, które spełniają kryteria zawarte w zaleceniu, i które przeprowadzane są przez upoważnione jednostki w każdym z państw członkowskich, ułatwia swobodne podróże zagraniczne.

Komisja Europejska podpisała również umowę z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) o wartości 35,5 miliona euro, zwiększającą możliwości wykonywania w UE testów na covid-19. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia personelu z pobierania i analizy próbek oraz przeprowadzania testów, zwłaszcza za pomocą urządzeń mobilnych. Na udział zdecydowały się Austria, Niemcy, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia i Hiszpania.

ZOBACZ TAKŻE: Kanary chcą zastąpić badanie PCR szybkimi testami

Komisja wyjaśnia, że szybkie i dokładne testy mają kluczowe znaczenie w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zadeklarowała również, że rozpocznie wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia na szybkie testy. Z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych państwa członkowskie otrzymają łącznie 100 milionów euro.