Tarcza 6.0 przyjęta. Pomoc ostatecznie tylko dla części turystyki

Sejm przyjął ostatecznie ustawę zwaną tarcza 6.0. Zgodnie z przewidywaniem utrzymał tylko te z 451 poprawek Senatu, które rekomendowała mu komisja polityki społecznej i rodziny, a więc zgodne z wolą rządu.

Publikacja: 09.12.2020 22:44

Tarcza 6.0 przyjęta. Pomoc ostatecznie tylko dla części turystyki

Foto: turystyka.rp.pl

A to oznacza, że pomocą za listopad objęte będą tylko niektóre grupy zawodów związanych z turystyką: pilotów, przewodników (PKD 79.90.A), przewoźników autokarowych (PKD 49.39.Z) i agenci IATA (PKD 79.90.C).

Kiedy ustawa wejdzie w życie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS, dodatkowe postojowe, dopłatę do wynagrodzeń i o 5 tysięcy złotych tak zwanej mikrodotacji za listopad. Warunkiem jest spadek przychodów o co najmniej 40 procent, licząc rok do roku.

Inne zawody, jak na przykład organizatorzy turystyki (PKD 79.12.Z), hotelarze (PKD 55.10.Z), właściciele obiektów noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), przedsiębiorcy zajmujący się systemami słuchawkowymi dla przewodników i ich klientów (PKD 77.39.Z), agenci turystyczni (PKD 79.11.A) nie zostały objęte pomocą listopadową. Mimo że w obronę tych poprawek zaangażowali się senatorowie i posłowie opozycji (czytaj: „Apel senatora do Sejmu: Nie odrzucajcie pomocy dla turystyki”) oraz sama branża turystyczna („OSAT do premiera: Nie zapominajmy o pomocy dla firm jednoosobowych”).

CZYTAJ TEŻ: Cała turystyka objęta tarczą 6.0 – ale tylko na kilka godzin

W tarczy 6.0 znalazły się jednak też zapisy wyrównujące pomoc z poprzedniej ustawy, tarczy 5.0, dla organizatorów turystyki. Będą oni zwolnieni z ZUS i będą mieli prawo do dodatkowego postojowego za lipiec, sierpień i wrzesień. Również hotelarze (PKD 55.10.Z) uzyskali prawo do postojowego za trzy letnie miesiące, w wypadku spadku obrotów o 75 procent.

Tarcza 6.0 przeznaczona była głównie dla branż dotkniętych bezpośrednio częściowym lockdownem, zaordynowanym przez rząd. Pomoc ma trafić do około 40 różnych grup zawodowych, w tym gastronomii, fitnessu, rozrywki, targów, obiektów sportowych i handlu. Jak informował wcześniej wiceminister rozwoju Marek Niedużak, skarb państwa przeznaczył na ten cel 4 miliardy złotych.

Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Potem będzie ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie następnego dnia.

""

W imieniu komisji polityki społecznej i rodziny ustawę Sejmowi przedstawiała posłanka Urszula Rusecka (PiS). Komisja rekomendowała izbie przyjęcie jedynie 71 z 451 poprawek, które uchwalił Senat. 380 poprawek rekomendowała odrzucić.

turystyka.rp.pl

Komunikat ZUS dla oczekujących na ustawę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował dzisiaj komunikat wyprzedzający, w którym informuje, że zgodnie z nową ustawą (tarcza 6.0), kiedy już wejdzie ona w życie, zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. obejmie „płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. (…) mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc. Wnioski w tej sprawie (wniosek RDU) można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.

Po wejściu w życie przepisów przewidujących zwolnienie z opłacania składek za listopad, płatnicy działający pod kodami PKD uwzględnionymi w Tarczy antykryzysowej 6.0, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tym zakresie.

Jeżeli wcześniej złożą wniosek o odroczenie i nie dojdzie jeszcze do zawarcia umowy odraczającej składki, wówczas w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany wniosek o zwolnienie ze składek. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek, będzie mógł podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek za listopad.

Płatnik może również zdecydować się opłacić składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i płatnik opłaci składki po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (wniosek RDO). Będzie mógł też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty (wniosek RDU)”.

WARTO: Posłowie Zjednoczonej Prawicy blokują dezyderat w sprawie turystyki zimowej

A to oznacza, że pomocą za listopad objęte będą tylko niektóre grupy zawodów związanych z turystyką: pilotów, przewodników (PKD 79.90.A), przewoźników autokarowych (PKD 49.39.Z) i agenci IATA (PKD 79.90.C).

Kiedy ustawa wejdzie w życie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS, dodatkowe postojowe, dopłatę do wynagrodzeń i o 5 tysięcy złotych tak zwanej mikrodotacji za listopad. Warunkiem jest spadek przychodów o co najmniej 40 procent, licząc rok do roku.

Pozostało 90% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty