Tarcza 6.0 przyjęta. Pomoc ostatecznie tylko dla części turystyki

Sejm przyjął ostatecznie ustawę zwaną tarcza 6.0. Zgodnie z przewidywaniem utrzymał tylko te z 451 poprawek Senatu, które rekomendowała mu komisja polityki społecznej i rodziny, a więc zgodne z wolą rządu.

Publikacja: 09.12.2020 22:44

Tarcza 6.0 przyjęta. Pomoc ostatecznie tylko dla części turystyki

Foto: turystyka.rp.pl

A to oznacza, że pomocą za listopad objęte będą tylko niektóre grupy zawodów związanych z turystyką: pilotów, przewodników (PKD 79.90.A), przewoźników autokarowych (PKD 49.39.Z) i agenci IATA (PKD 79.90.C).

Kiedy ustawa wejdzie w życie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS, dodatkowe postojowe, dopłatę do wynagrodzeń i o 5 tysięcy złotych tak zwanej mikrodotacji za listopad. Warunkiem jest spadek przychodów o co najmniej 40 procent, licząc rok do roku.

Inne zawody, jak na przykład organizatorzy turystyki (PKD 79.12.Z), hotelarze (PKD 55.10.Z), właściciele obiektów noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), przedsiębiorcy zajmujący się systemami słuchawkowymi dla przewodników i ich klientów (PKD 77.39.Z), agenci turystyczni (PKD 79.11.A) nie zostały objęte pomocą listopadową. Mimo że w obronę tych poprawek zaangażowali się senatorowie i posłowie opozycji (czytaj: „Apel senatora do Sejmu: Nie odrzucajcie pomocy dla turystyki”) oraz sama branża turystyczna („OSAT do premiera: Nie zapominajmy o pomocy dla firm jednoosobowych”).

CZYTAJ TEŻ: Cała turystyka objęta tarczą 6.0 – ale tylko na kilka godzin

W tarczy 6.0 znalazły się jednak też zapisy wyrównujące pomoc z poprzedniej ustawy, tarczy 5.0, dla organizatorów turystyki. Będą oni zwolnieni z ZUS i będą mieli prawo do dodatkowego postojowego za lipiec, sierpień i wrzesień. Również hotelarze (PKD 55.10.Z) uzyskali prawo do postojowego za trzy letnie miesiące, w wypadku spadku obrotów o 75 procent.

Tarcza 6.0 przeznaczona była głównie dla branż dotkniętych bezpośrednio częściowym lockdownem, zaordynowanym przez rząd. Pomoc ma trafić do około 40 różnych grup zawodowych, w tym gastronomii, fitnessu, rozrywki, targów, obiektów sportowych i handlu. Jak informował wcześniej wiceminister rozwoju Marek Niedużak, skarb państwa przeznaczył na ten cel 4 miliardy złotych.

Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Potem będzie ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie następnego dnia.

""

W imieniu komisji polityki społecznej i rodziny ustawę Sejmowi przedstawiała posłanka Urszula Rusecka (PiS). Komisja rekomendowała izbie przyjęcie jedynie 71 z 451 poprawek, które uchwalił Senat. 380 poprawek rekomendowała odrzucić.

turystyka.rp.pl

Komunikat ZUS dla oczekujących na ustawę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował dzisiaj komunikat wyprzedzający, w którym informuje, że zgodnie z nową ustawą (tarcza 6.0), kiedy już wejdzie ona w życie, zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. obejmie „płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. (…) mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc. Wnioski w tej sprawie (wniosek RDU) można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.

Po wejściu w życie przepisów przewidujących zwolnienie z opłacania składek za listopad, płatnicy działający pod kodami PKD uwzględnionymi w Tarczy antykryzysowej 6.0, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tym zakresie.

Jeżeli wcześniej złożą wniosek o odroczenie i nie dojdzie jeszcze do zawarcia umowy odraczającej składki, wówczas w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany wniosek o zwolnienie ze składek. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek, będzie mógł podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek za listopad.

Płatnik może również zdecydować się opłacić składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i płatnik opłaci składki po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (wniosek RDO). Będzie mógł też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty (wniosek RDU)”.

WARTO: Posłowie Zjednoczonej Prawicy blokują dezyderat w sprawie turystyki zimowej

A to oznacza, że pomocą za listopad objęte będą tylko niektóre grupy zawodów związanych z turystyką: pilotów, przewodników (PKD 79.90.A), przewoźników autokarowych (PKD 49.39.Z) i agenci IATA (PKD 79.90.C).

Kiedy ustawa wejdzie w życie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS, dodatkowe postojowe, dopłatę do wynagrodzeń i o 5 tysięcy złotych tak zwanej mikrodotacji za listopad. Warunkiem jest spadek przychodów o co najmniej 40 procent, licząc rok do roku.

Pozostało 90% artykułu
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Tendencje
Minister: Grecka turystyka musi poprawić cztery elementy, żeby się rozwijać
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości