Rząd ogłosił w czwartek wieczorem rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Najważniejsze zmiany to:

W hotelach i innych obiektach noclegowych

Gościom udostępnionych może być nie więcej niż 50 procent pokojów (nie miejsc noclegowych, jak zapowiadano wcześniej). Posiłki wolno podawać wyłącznie do pokojów (obowiązuje do 14 maja). Ogródki restauracyjne będzie można otworzyć od 15 maja, same restauracje, bary i kawiarnie od 29 maja (patrz też niżej).

Również od 29 maja ruszą sauny i masaże relaksacyjne, a także baseny i aquaparki, ale z limitem 50-procentowym, jeśli chodzi o liczbę korzystających.

Do 14 maja prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 13, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

ZMIANY W PODRÓŻOWANIU: Podróżni z Indii, Brazylii i RPA wjadą na szczególnych zasadach

W restauracjach

Obiekty gastronomiczne będą mogły wznowić działalność stacjonarną od 15 maja, ale tylko w ogródkach gastronomicznych.

Od 29 maja prowadzenie działalności stacjonarnej we wnętrzach będzie możliwe, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 metra.

W autokarze

Od 15 maja autokary turystyczne będą mogły zabierać komplet pasażerów, a nie jak teraz  zostawiać połowę miejsc wolnych.

Maseczki

Od 15 maja do 5 czerwca nakaz noszenia maseczek nie będzie dotyczył miejsc na otwartym powietrzu.

Pozostanie natomiast nakaz ich używania m.in. w środkach transportu publicznego, w samolotach, obiektach handlowych i usługowych, na cmentarzach, promenadach, bulwarach, miejsc postoju pojazdów i na terenie nieruchomości wspólnych, czyli np. klatkach schodowych, windach, garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.

Imprezy okolicznościowe

 

Od 8 do 28 maja będzie możliwe organizowanie imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Od 29 maja do 5 czerwca możliwe będzie organizowanie imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży.

Zgodnie z zapisem rozporządzenia, do limitu osób biorących udział w przyjęciu, nie zalicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19.

W siłowni

29 maja zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria, jednak obowiązywał będzie limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych.

Zamknięte pozostaną kluby nocne i dyskoteki.

Całe rozporządzenie można zobaczyć tutaj.