Pomoc dla firm poszkodowanych w covidzie w maju – w trzecim kwartale

Jednorazowe postojowe i zwolnienie ze składek – to dwie planowane przez ministerstwo rozwoju formy pomocy dla przedsiębiorstw, które mimo znoszenia obostrzeń nie mogły osiągać przychodów w maju.

Publikacja: 12.08.2021 10:56

Pomoc dla firm poszkodowanych w covidzie w maju – w trzecim kwartale

Foto: Fot. Adobe Stock

Tak w skrócie brzmi odpowiedz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na wystąpienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie przedłużenia stosowania mechanizmów pomocowych dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju i czerwcu 2021 r.

Adam Abramowicz zwrócił się o to do wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało 9 sierpnia o włączeniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu projektu rozporządzenia zakładającego kontynuowanie pomocy przyznanej wcześniej „uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”.

Ministerstwo odpowiedziało, że zaproponowało rządowi wsparcie w dwóch podstawowych formach: jednego dodatkowego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS za maj 2021 r.

Jak czytamy w opicie projektowanego rozporządzenia przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pomoc, która będzie udzielana – w zależności od formy – po raz kolejny bądź na kolejny okres. „W projekcie utrzymano dotychczasowe rozwiązania dotyczące:
– tzw. okresu porównawczego – wykazując spadek przychodów możliwe będzie odniesienie się do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r., a także
– momentu weryfikacji warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 – ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia”.

Jakie kody działalności będą objęte pomocą, tego jeszcze nie określono w dokumencie.

Planowany termin przyjęcia rozporządzenia przez radę ministrów to trzeci III kwartał tego roku.

Tak w skrócie brzmi odpowiedz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na wystąpienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie przedłużenia stosowania mechanizmów pomocowych dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju i czerwcu 2021 r.

Adam Abramowicz zwrócił się o to do wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało 9 sierpnia o włączeniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu projektu rozporządzenia zakładającego kontynuowanie pomocy przyznanej wcześniej „uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”.

Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy