Rzecznik MŚP: Zwolnienie z ZUS dla turystyki na pół roku

Adam Abramowicz nie pierwszy raz poparł postulaty branży turystycznej. Fot. materiały prasowe

Przedsiębiorcy turystyczni, transportowi, hotelowi, organizatorzy targów i imprez artystycznych powinni być zwolnieni z ZUS od czerwca do końca roku – uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Abramowicz wystosował pismo do przewodniczącej senackiej komisji gospodarki narodowej senator Marii Koc z prośbą o uwzględnienie w pracach nad ustawą zwaną mikrotarczą dla turystyki (pełna nazwa to „ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”) postulatów zgłoszonych mu przez przedstawicieli organizacji i środowisk związanych z turystyką i nie tylko. Wymienia jako autorów prezesa Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Dolnośląskiej Izby Turystyki, prezesa Krakowskiej Izby Turystyki, prezesa Turystycznej Organizacji Otwartej, prezesa Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, a także przedstawicieli grupy na Facebooku pod nazwą Turystyka Forum i nieformalnej Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki i akcji społecznej #ZmieńTerminNieOdwoluj.

Ich postulaty rozszerzają zakres działania (nie trzy miesiące, ale pół roku) i listę beneficjentów (nie tylko agenci turystyczni, piloci, sezonowi przewodnicy turystyczni, ale wielu innych) ustawy, która trafiła do Senatu kilka dni po uchyleniu jej przez Sejm i tam została skierowana do komisji gospodarki narodowej. Podczas posiedzenia senatorowie przerwali jednak obrady, zanim jeszcze dotarli do merytorycznych uwag o ustawie. Dzisiaj po południu mają je wznowić, a jutro cały Senat będzie głosować poprawki zaproponowane przez komisję.

CZYTAJ TEŻ: Odroczenie tarczy dla turystyki. Sukces czy porażka?

Postulaty poparte przez Adama Abramowicza to:

1) zwolnienie z opłacania składek ZUS takich grup zawodowych jak: organizatorzy turystyki (PKD: 79.12.Z), agenci turystyczni (79.11.A), pośrednicy turystyczni (79. I LB), pilotówci wycieczek i przewodnicy turystyczni (79.90.A), hotele i obiekty noclegowe (55. I OZ i 55.20.Z), pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),), działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C).

Katalog obejmuje też PKD nie związane z turystyką: 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobór materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 93, 19.Z (pozostała działalność związana ze sportem), 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02,Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 73.1 IZ (działalność agencji reklamowych), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 63.12.Z.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Rzecznik MŚP: Bon także na pojedyncze usługi turystyczne

2) nadanie prawa do świadczenia postojowego w tym samym okresie (czerwiec – grudzień 2020) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD: 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 79. I I .A (działalność agentów turystycznych), 79,11.B (działalność pośredników turystycznych), 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 93.19.7, (pozostała działalność związana ze sportem), 55. I OZ (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miej sca krótkotrwałego zakwaterowania), 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 52.29.C (działalność pozostałych agencji transportowych), 77.391 (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 90.01 .Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.1 (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miej scach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 73.11 .Z (działalność agencji reklamowych), 82.30.z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 63.12.Z (działalność portali internetowych).

3) uwzględnienie przy postojowym spadku przychodów z miesięcy najważniejszych dla turystyki. Obecnie ustawa (artykułu 15zs l ) ogranicza możliwość uwzględnienia we wniosku o świadczenie postojowe spadku przychodu z innego miesiąca niż z poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

WARTO: Rzecznik MŚP: Branża turystyczna straci najwięcej

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Pełnomocnik rządu zbuduje Centralny Port Lotniczy

Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego zajmie się m.in. budową Centralnego Portu Lotniczego. ...

Klienci DER Touristik zrobią test PCR u agenta

Sieć biur własnych DER Touristik wprowadza nową usługę – testy PCR dla klientów, którzy ...

Airbnb chce mieć własną linię lotniczą

Szef Airbnb chce, by jego firma oferowała jak najszerszy zakres usług turystycznych. W rozmowie ...

Mogą zarabiać mniej, ale chcą częściej wyjeżdżać

Prawie co trzeci pracownik, który wyjeżdża służbowo, jest gotowy na obniżkę pensji, o ile ...

Neckermann Polska jest niewypłacalny. Co z turystami za granicą?

Biuro podróży Neckermann Polska złożyło w środę 25 września w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego ...

Hotel w Tunezji zaaresztował klientów Thomasa Cooka

Trwają rozmowy zarządu koncernu turystycznego Thomas Cook z bankami i ewentualnymi inwestorami w sprawie ...