Prezes POT szuka zastępcy

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko wiceprezesa. Wakuje ono od listopada.

Poprzedni wiceprezes, też z konkursu, Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, odeszła z POT z końcem października. Prezes POT miał tylko jednego zastępcę, chociaż ustawa o POT dopuszcza nawet trzy osoby na tych stanowiskach.

Czego wymaga się od kandydatów? Tytułu magistra lub równorzędnego, obywatelstwa polskiego, niekaralności, kompetencji kierowniczych, co najmniej 6-letniego staż pracy, w tym co najmniej 3-lata na stanowisku kierowniczym, wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej, znajomości polskiego i jednego języka obcego, najlepiej angielskiego.

Nabór, który prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, będzie składać się z pięciu etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Etap III: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.

Etap IV: przedstawienie trzech kandydatur prezesowi POT.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Przed nowym wiceprezesem postawiono trzy zadania:

1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT;

2.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach pełnomocnictwa;

3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia.

 

Mogą Ci się również spodobać

On Time – nowa restauracja na wrocławskim lotnisku

W ogólnodostępnej hali Portu Lotniczego Wrocław pojawiła się nowa restauracja – On Time Restaurant. ...

Niemcy w lipcu wybierali Turcję i Egipt

Turcja i Egipt to najczęściej wybierane przez Niemców lipcowe kierunki wakacyjne. W siódmym miesiącu ...

Katalońskie hotele wyprosiły policjantów

Katalońskie hotele wymówiły noclegi ponad 500 policjantom, którzy z polecenia MSW zostali tam oddelegowani ...

Las Vegas – Polaków nie ma na liście ofiar

Konsulat RP w Los Angeles nie otrzymał żadnych doniesień, że wśród ofiar zamachu w ...

Niemiecki TUI sprzedaje już lato 2019

Niemiecki TUI otworzył już rezerwację wycieczek na przyszłoroczne lato. W sprzedaży znalazła się większa ...

Lotnisko Chopina z nową wyszukiwarką lotów

Od czerwca podróżni odlatujący z Lotniska Chopina mogą korzystać z nowej wyszukiwarki lotów na ...