Z badań przeprowadzonych przez organizację Association of Corporate Travel Executives (ACTE) na zlecenie HRS wynika, że większość przepytanych osób odpowiedzialnych za podróże (94 procent) twierdzi, że zapewnienie bezpieczeństwa delegowanych poprzez staranne zaplanowanie podróży to jeden z najważniejszych aspektów ich pracy, a 82 procent podaje, że to ich główny priorytet. Potrzeba uproszczenia procesów organizacji wyjazdu (72 procent) uplasowała się za obniżeniem kosztów (88 procent), bezpieczeństwem danych (84 procent) i poprawą zadowolenia podróżnych (75 procent).

47 procent ankietowanych podaje tymczasem, że uproszczenie procedur poprawiłoby realizację obowiązku należytej staranności, a 39 procent uważa, że spowodowałoby obniżenie ogólnych kosztów polityki podróży służbowych.

23 procent ludzi odpowiedzialnych za organizację podróży w firmach twierdzi, że obecnie nie może zapewnić bezpieczeństwa podróżnych, a 24 procent nie gwarantuje bezpieczeństwa używanych przez nich danych. Co piąta osoba odpowiedzialna za organizację podróży w firmie podaje, że nie otrzymuje wsparcia od pracowników z innych działów. Ponad połowa osób odpowiedzialnych za podróże w firmie, która nie ma wsparcia ze strony biur podróży, zapewnia jednak, że chętnie skorzystałaby z takiej pomocy.

Organizacja ACTE przebadała swoich członków w okresie od 11 do 31 lipca 2017 roku. Na badanie ilościowe odpowiedziało łącznie 112 osób zarządzających podróżami służbowymi w przedsiębiorstwach z całego świata. Dodatkowych pięciu menadżerów podróży z Europy i Ameryki Północnej wzięło udział w badaniach celowanych służących zgromadzeniu danych jakościowych.