Jednocześnie przychody z pośrednictwa (2,1 miliona złotych, odsprzedawanie miejsc w samolotach czarterowanych przez touroperatora) spadły o 60,4 procent. W sumie wzrost wyniósł więc 9,6 procent.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizowania imprez turystycznych spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2017 roku wyniosły 158,9 mln złotych i były większe o 17,8 procent, od przychodów z tego samego okresu 2016 roku. A przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym wyniosły 4,1 mln złotych, były więc niższe o 52,3 procent od przychodów analizowanego okresu roku 2016 (8,6 mln złotych).

Łączne przychody ze sprzedaży spółki za styczeń i luty wyniosły 163 mln złotych, czyli były większe o 13,6 procent niż rok temu.