Decyzję w tej sprawie ostatecznie zaakceptowali ambasadorowie państw członkowskich. Do zakończenia procedury potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego.

Wiele wskazuje, że europosłowie będą głosować w sprawie zniesienia wiz dla Gruzinów na sesji plenarnej w lutym. Ale ostateczną decyzję podejmą przewodniczący grup politycznych.

Nie powinno być już niespodzianek, bo negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych rządów wstępnie zgodzili się na zniesienie wiz. Uzgodnili bowiem tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli mechanizm pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć, czy masowych przyjazdów Gruzinów do Unii.