Nowe regulacje znajdą się w akcie prawnym dotyczącym różnych zagadnień, którego projekt właśnie wpłynął do greckiego parlamentu - informuje portal ERT International. Według niego przychód od krótkoterminowego wynajmu nieruchomości na cele turystyczne, na przykład przez portale typu Airbnb, będzie podlegał takim samym zasadom opodatkowania jak pozostałe formy wynajmu. Właściciel obiektu będzie też zobowiązany zgłosić umowę najmu.

Regulacji poddany zostanie również maksymalny okres, na jaki można udostępniać za opłatą nieruchomość do celów turystycznych. Maksymalnie będzie to 90 dni w roku, w przypadku wysp, które zamieszkuje do 10 tysięcy osób, czas ten został skrócony do 60 dni. Spod nowych przepisów wyłączone zostaną osoby, których przychód nie przekracza 12 tysięcy euro.