Delegaci na walne zgromadzenie - około 40 na 250 członków płacących składki - spotkali się przy okazji trwających w Warszawie 24. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw. Obrady toczyły się przy drzwiach zamkniętych, udało nam się jednak ustalić, że zebrani przyjęli sprawozdanie z działalności dotychczasowych władz organizacji i udzielili im absolutorium.

Z wybranych cztery lata temu, na założycielskim zebraniu, członków zarządu, do końca kadencji na stanowiskach wytrwało czterech z siedmiu działaczy. Wszyscy kandydowali ponownie: prezes Artur Grocholski i wiceprezesi: Marek Kamieński, Monika Hiszpańska i Andrzej Gryżewski. Z sali zgłoszono jeszcze czterech nowych kandydatów: Marcina Wujca (Rabka), Arkadiusza Kostrzewskiego (Bełchatów), Marcina Chilińskiego (Pruszków) i Marcina Stołowskiego (Warszawa). Do nowego zarządu zostali wybrani wszyscy oprócz Andrzeja Gryżewskiego. Prezesem ponownie ma być Artur Grocholski.

W ten sposób powstał zarząd złożony zarówno ze starszego pokolenia działaczy (Grocholski, Kamieński), jak i młodszych (Chiliński, Stołowski, Wujec, Kostrzewski). Ci ostatni od dawna postulowali zdynamizowanie i zdemokratyzowanie działalności OSAT. Teraz też walne zgromadzenie postanowiło, że powstanie zespół, który przygotuje nowy, demokratyzujący stosunki wewnątrz organizacji, statut. Statut ma też od razu zostać unowocześniony pod kątem wymogów nowej turystycznej dyrektywy unijnej.

Podczas spotkania padały postulaty, by zwracać więcej uwagi na inicjatywy członków stowarzyszenia i wprowadzić element demokracji bezpośredniej w postaci głosowania przez internet nad rozważanymi przez stowarzyszenie rozwiązaniami a także zasięganie w ten sposób opinii członków w ważnych dla nich sprawach.

Poruszono też sprawę ostatnich posunięć wobec agentów biura podróży Grecos Holiday. Nowy dyrektor sprzedaży tego touroperatora, Mikołaj Dziubalski, zapowiedział szereg posunięć, które mają uporządkować zasady sprzedaży i relacji biura z agentami. Niektóre z jego pomysłów spotkały się z ich krytyką na forach internetowych (czytaj też: "Grecos: Agent 2.0 wkracza do akcji"). Władze OSAT zamierzają wkrótce omówić kwestie budzące kontrowersje z zarządem Grecosa.