NIK opublikował raport podsumowujący prace budowlane na modlińskim lotnisku. Według kontrolerów w czasie prac nad portem lotniczym pojawiały się braki w dokumentacji, nadzór budowy był niedostateczny, a władze wykazywały się niegospodarnością, co doprowadziło do poważnych strat finansowych.

- Budowa portu lotniczego była wielokrotnie sprawdzana przez różne instytucje: CBA, prokuraturę, Urząd Zamówień Publicznych, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Żadna z tych kontroli nie wskazała na nieprawidłowości - zauważa Marek Miesztalski.

Zarząd Portu lotniczego zgłosił więc już zastrzeżenia do raportu i - jak twierdzi - wszystkie udokumentował.