W I kwartale 2014 r. Interferie, giełdowa spółka KGHM-u, która dysponuje hotelami i ośrodkami wypoczynkowymi w Sudetach i nad morzem oraz w Lubinie i Głogowie,wypracowały tylko 7,5 mln złotych przychodów wobec prawie 8,4 mln złotych w tym samym okresie ubiegłego roku.

To pogłębiło stratę grupy, bo pierwszy kwartał zakończyła ponad 1,5 mln złotych straty na poziomie operacyjnym (0,3 mln zł straty rok wcześniej). Z kolei strata netto w I kwartale 2014 r. wyniosła ponad 1,4 mln zł wobec 1,1 mln zł straty w I kwartale 2013 r. Kiepsko wyglądają też przepływy operacyjne.

Z czego wynikają tak słabe wyniki? Spółka tłumaczy to m.in. niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. "Brak opadów śniegu w miesiącach zimowych miał zdecydowany wpływ na liczbę turystów w hotelach górskich. Zarząd podejmuje działania w celu realizacji wyższego poziomu sprzedaży w pozostałych miesiącach roku kalendarzowego" – czytamy w sprawozdaniu.

Zarząd podkreśla przy tym, że charakterystyczną cechą profilu działalności spółek branży turystycznej jest sezonowość. "W miesiącach letnich roku notowana jest wyższa frekwencja w obiektach spółki i sięga ona poziomu 100 proc. W związku z powyższym przychody i zysk są realizowane w większej części w drugiej połowie roku".

W planach na najbliższe kwartały jest m.in. dalsza modernizacja Sport Hotelu w Szklarskiej Porębie, podczas której obiekt ten będzie częściowo wyłączony z działalności.