Orbis podkreśla, że prognoza EBITDA uwzględnia wynik z regularnej działalności operacyjnej, z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż nieruchomości, aktualizacja wartości aktywów trwałych, czy koszty restrukturyzacji zatrudnienia. Prognoza implikuje wycenę hotelarskiej grupy na wskaźniku EV/EBITDA 2013 na poziomie 7,8.

Prognoza została sporządzona na podstawie analizy wyników finansowych po dziewięciu miesiącach tego roku oraz przewidywanej sprzedaży w hotelach w IV kwartale. Przedstawiona powyżej prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Akcje spółki cieszą się dzisiaj dużym zainteresowaniem inwestorów - do godz. 11.30 właścicieli zmieniły papiery warte nieco ponad 1 mln zł. Kurs rośnie o 0,06 proc., do 35,5 zł.