Rząd w Atenach ogłosił niedawno program cięć wydatków, który ma przynieść ponad 11 miliardów euro oszczędności w kolejnych latach. Premier Grecji kilkakrotnie zabiegał, na razie bezskutecznie, o złagodzenie warunków pakietu pomocowego. Chce mieć więcej czasu na wprowadzenie reform, w tym redukcję nadmiernego deficytu finansów publicznych.

Na żadne ustępstwa nie chcą zgodzić się Niemcy, które ponoszą największe koszty ratowania Grecji. Dwa pakiety pomocowe przyznane Atenom wynoszą 240 miliardów euro. Pieniądze wypłacane są ratami.