Betlej: Taka majówka zdarza się raz na sześć lat

Szczególnie długa majówka i najlepsze od dziesięciu lat nastroje konsumentów – to przyczyny, dla których biura podróży mogły podnieść o tej porze roku ceny na wyjazdy – uważa ekspert

Publikacja: 30.04.2018 01:40

Betlej: Taka majówka zdarza się raz na sześć lat

Tempo sprzedaży wycieczek przestało już wyhamowywać – taką konstatacją rozpoczyna prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej najnowsze cotygodniowe podsumowanie sytuacji na rynku turystyki wyjazdowej.

Wniosek taki wyciąga ekspert po analizie raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki z 16. tygodnia tego roku (16-22 kwietnia). Jak pokazał raport, w segmencie imprez lotniczych wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 26,3 procent (więcej: "W biurach podróży majówka podnosi ceny"). Dynamika dwuletnia natomiast wyniosła 32,6 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie 45,5 procent, a przed dwoma tygodniami - 35,4 procent.

Pomimo tendencji spadkowej trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie – komentuje wyniki Betlej.

Miniony tydzień bezpośrednio poprzedzał super majówkę – pisze dalej - której specyficzny układ dni świątecznych sprawia, że wiele osób może pozwolić sobie na 9 dni wolnych od pracy. Taka sytuacja zdarza się przeważnie co 6 lat, a ostatni raz miała miejsce w 2012 roku. Być może w związku ze specyfiką majówkowego tygodnia, ostatni tydzień kwietnia pod względem cen wycieczek różnił się od tygodni z lat poprzednich. Odnotowano w nim dość znaczący wzrost cen, który w innych latach następował zwykle dopiero na fali ich korekt w pierwszym tygodniu maja, w ostatnim tygodniu kwietnia natomiast ceny w latach poprzednich zwykle spadały - opisuje.

„Być może w tym sezonie niektóre biura z niewielkim wyprzedzeniem podniosły ceny, aby przesunąć procesy ich korekt z mniej wygodnego logistycznie tygodnia majówkowego. Takie przesunięcie sprawia, że porównania cen są w tej sytuacji mniej adekwatne niż zwykle i to samo dotyczy wniosków ze zmian cen, które z kolei przekładają się na tempo sprzedaży zarówno ogólne, jak i poszczególnych kierunków" - czytamy.

Wystrzał nastrojów konsumenckich?

Do podniesienia cen mogła też skłonić biura podróży odnotowana w kwietniowych badaniach dość radykalna poprawa nastrojów konsumenckich – wskazuje autor. Wskaźnik TNS Consumer Index osiągnął najwyższy poziom od od lat dziesięciu. I, co ważne, wskazuje on bardzo wyraźnie na poprawę nastrojów w tzw. Polsce B, która powinna być w najbliższym czasie istotnym czynnikiem wzrostu popytu na zagraniczne imprezy turystyczne.

Największy skok optymizmu konsumenckiego zanotowano wśród beneficjentów programu Rodzina 500+, czyli w rodzinach trzyosobowych i większych, w grupie wiekowej 25-39 lat i wśród mieszkańców wsi i małych miast, czyli wśród potencjalnych nabywców wycieczek (w tym rodzinnych) do mniej kosztownych miejsc letniego wypoczynku.

Tym razem jest on spowodowany nie tylko wypłatami z programu, ale przede wszystkim docierającymi do tych rejonów (społecznych) istotnego wzrostu płac przy ciągle malejącym bezrobociu. Czynniki te decydują także o bardzo silnym wzroście optymizmu wśród ludzi młodych do 24 roku życia, którzy jednakże w istotnej części zasilają grono klientów tanich linii lotniczych.

 

Koszty touroperatorów jak rok temu

W minionym tygodniu średnia cena wycieczek z wylotami między 6 i 12 sierpnia wzrosła o 37 złotych (poprzednio spadła o 5 złotych, wcześniej wzrosła o 4 i 75 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 1 i 31 złotych) – odnotowuje autor na podstawie badania, jakie co tydzień przeprowadza Traveldata. Znaczącą zwyżkę cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Majorce i w Portugalii – średnio o 132 i 125 złotych, a także na Tureckiej Riwierze - o 113 złotych. Największe zniżki średnich cen, podobnie jak przed tygodniem, stwierdzono na Cyprze i Malcie – o 95 i 59 złotych, a także w Maroku –o 85 złotych. W tym samym czasie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny spadały o 18 i 5 złotych – wyjaśnia Betlej.

Zmiany średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie.

Miniony tydzień przyniósł wzrost cen wycieczek (wobec tych sprzed tygodnia) bliski przeciętnej (plus 37 złotych) w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich (o 40 i 34 złote). Wyraźnie więcej niż średnia ceny wyjazdów z biurami wzrosły w odniesieniu do Egiptu (o 78 zł) i Turcji (o 71 złotych). Niewielki spadek widać było w cenach podróży do Bułgarii (o 6 złotych). Niższe ceny na tym ostatnim kierunku mogą mieć związek ze słabszą sprzedażą, którą Traveldata obserwuje już od początku lutego – wskazuje Betlej. Z kolei znaczący wzrost cen wycieczek do Turcji może w części stanowić rezultat znacznego wzrostu sprzedaży, jaki miał miejsce w minionym miesiącu.

W porównaniu ze średnią ceną sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, cena tegoroczna była większa o 6 złotych (poprzednio średnia była mniejsza o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo większa o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej mniejsza o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych).

Pierwszy raz w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały neutralny wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była wprawdzie wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,62 wobec 2,36 zł za litr, czyli o 11 procent), ale mniej więcej taki sam wpływ, ale w przeciwnym kierunku wywierał silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 2,5 procent – wyjaśnia ekspert.

Na wykresie widoczne jest dalsze pozostawanie, a nawet umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku – pisze Betlej . Nadal jest to jedyny z wiodących kierunków, który jest droższy niż przed rokiem. Pozostałe kierunki są nadal tańsze niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to Egiptu, Wysp Kanaryjskich, a ostatnio także Grecji, co może wywierać już pewien wpływ na ożywienie sprzedaży wycieczek do tego kraju.

A jak sytuacja rozwijała się w ostatnich dwóch latach?

Na wykresie widoczny jest wyraźny wzrost cen wakacji w Grecji i Turcji, czyli w krajach ważnych dla mniej zasobnych klientów z tzw. Polski B. W wypadku Turcji jest to już drugi sezon wzrostu cen ,spowodowany w dużej mierze nienadążaniem podaży za silnie rosnącym popytem – wyjaśnia Betlej. Mniejszy wzrost wyjazdów do Bułgarii wynikać może z konkurencji bardzo atrakcyjnej Turcji i z wyższej bazy odniesienia z czasów, gdy Turcja nie była popularna z powodu obaw o występujące tam niebezpieczne dla turystów wydarzenia.

„Zwraca uwagę, jedyna w zestawieniu i to znaczna przecena, która dotyczy Tunezji. Ta relatywnie niska cena w połączeniu ze stopniowo malejącymi obawami dotyczącymi tego kierunku skutkuje obecnym ponad 400-procentowym wzrostem popytu, którego skalę mogą zmniejszyć (i tak się już dzieje) dopiero podwyższane ceny wycieczek do tego kraju" – objaśnia autor analizy.

 

Coral pokazuje niskie ceny

Największy spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland i Neckermann Polska (bardzo kosztowne przed rokiem),w których są one niższe – odpowiednio - o około 225 i o 110 złotych. W mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Exim Tours i Coral Travel Wezyr Holidays – o około 100, 95, 85 i 75 złotych. Nieco mniejsze ceny niż przed rokiem (o około 20 złotych) proponowało także biuro Grecos Holiday, a oferty pozostałych touroperatorów były większe od 10 do 220 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek (na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku analizowanych 24 kierunkach, w trzech kategoriach hoteli) po ostatnich korektach cen w dół (Coral Travel Wezyr Holidays) i w górę (Itaka) pozycję biura z największą liczbą niskich stawek zajmował w zeszłym tygodniu Coral Travel Wezyr Holidays (22 oferty), wyprzedzając TUI Poland (21 ofert), Exim Tours (20 ofert) i Itakę (16 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) miały Exim i TUI, a pozycję liderów w ofercie premium (5*) zajmowały Itaka i Coral - to ostatnie biuro w dużej mierze dzięki bardzo korzystnej ofercie na kierunkach egipskich.

Najwięcej najniższych cen wyjazdów do Egiptu miał w minionym tygodniu Coral Travel (8 ofert), w cenach do Grecji przodował Net Holiday (7 ofert) przed Itaka, Rainbow i Coralem (po 5 ofert). Jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, to tam najtaniej można było kupić wakacje w TUI Poland i Itace ( 8 i 6 ofert), a do Turcji w Coralu i Itace – 5 i 3 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Exim Tours i Sun&Fun – po 3.

Portugalskie przeloty mocno w dół

Raz na dwa tygodnie Traveldata przygotowuje także informacje o zmianach cen biletów w tanich liniach lotniczych . Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń Ryanaira i 21 Wizz Aira), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Widać kontynuację ostatniego wzrostowego trendu cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie, który nastąpił po wcześniejszych 6-tygodniowych spadkach, które obniżyły średnie ceny przelotów na tym kierunku o ponad 300 złotych. Jednocześnie nastąpiło odwrócenie sytuacji na niekorzystną (kolor czerwony) wobec tego samego okresu roku poprzedniego. Podobne uśrednione zmiany nastąpiły na pozostałych kierunkach, na których bieżące ceny wzrosły i jednocześnie stały się już wyższe niż przed rokiem – opisuje prezes Traveldaty. W największym stopniu wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich - średnio o 314 złotych. Dużo łagodniej zwyżkowały ceny przelotów do Hiszpanii i Grecji – o 91 i 79 złotych. A niemal już tradycyjnie taniały loty do Portugalii, na których średnia roczna zniżka wyniosła 102 złote.

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynikał z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a połączenie na Lanzarote Wizz Air zawiesił po sezonie zimowym, na początku marca – wyjaśnia Betlej.

Wykres dla Teneryfy pokazuje kolejny spadek cen na tym kierunku, ale i tak są one obecnie większe (kolor czerwony) w porównaniu z okresem sprzed roku. Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje - zgodnie z przewidywaniami - na kontynuację obecnego silnego trendu spadkowego, chociaż, podobnie jak w wypadku Teneryfy, jest to poziom wyższy niż przed rokiem. Na wyższe ceny rejsów rok do roku pewien wpływ mogą wywierać bieżące znacząco wyższe ceny paliwa lotniczego.

Podobnie jak w poprzednich zestawieniach – opowiada autor - najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów do Włoch, ale niewiele ustępował im wzrost średnich cen biletów do Hiszpanii – odpowiednio 335 i 326 złotych. Skromniejszy wzrost cen zanotowało greckie Korfu – 120 złotych, a niewielki spadek cen wykazały przeloty do Bułgarii – o 37 złotych. Podobnie jak u konkurenta taniały natomiast loty do Portugalii, tyle że w znacznie większej skali – o 545 złotych.

Mniej korzystna sytuacja jeśli chodzi o ceny przelotów do miejsc turystycznych koreluje w dość widocznym stopniu z końcem trendu spadku popytu i powrotem cen bieżących i rok do roku na wycieczki oferowane w biurach podróży do wzrostów.

Tempo sprzedaży wycieczek przestało już wyhamowywać – taką konstatacją rozpoczyna prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej najnowsze cotygodniowe podsumowanie sytuacji na rynku turystyki wyjazdowej.

Wniosek taki wyciąga ekspert po analizie raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki z 16. tygodnia tego roku (16-22 kwietnia). Jak pokazał raport, w segmencie imprez lotniczych wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 26,3 procent (więcej: "W biurach podróży majówka podnosi ceny"). Dynamika dwuletnia natomiast wyniosła 32,6 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie 45,5 procent, a przed dwoma tygodniami - 35,4 procent.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek