Cytowany przez branżowy portal Preferente Juan Antonio Samaranch, prezes komitetu organizacyjnego trzeciego Szczytu Handlu, Turystyki i Gospodarki, który odbędzie się w październiku w Hiszpanii, mówi, że kraj ten musi rozwiązać problem turystyki masowej. Jego zdaniem należy teraz przede wszystkim skupić się na pozyskaniu klientów „lepszej jakości". Samaranch uważa, że trzeba też stworzyć model odpowiedzialnego rozwoju  turystyki, rozwiązać problem sezonowości, by pozyskać wykwalifikowanych pracowników na dłużej, a także zawiązywać partnerstwa prywatno-publiczne, bo „konkurencja jest przytłaczająca".

Prezes przytacza dane dotyczące turystyki zakupowej. Jak wylicza, 16 procent podróżnych, którzy w poszukiwaniu towarów przekraczają granicę państwa, jedzie do Paryża, 13 procent do Londynu, 2,3 procent odwiedza Madryt, a 2,6 procent - Barcelonę. Samaranch uważa, że jeśli Hiszpania podwoiłaby liczbę gości spoza Europy, przychody z turystyki zakupowej wzrosłyby o około 17 milionów euro, ponieważ turyści z dalekich krajów wydają średnio cztery razy więcej niż mieszkańcy Starego Kontynentu. Urozmaicenie rynków źródłowych wpłynęłoby również na zmniejszenie sezonowości. Chińczycy podróżują na przykład najczęściej w lutym i w październiku.

Również Luis Llorca, członek komitetu organizującego szczyt, uważa, że kluczem do sukcesu jest pozyskiwanie „nie tyle turystów, co ich euro". Llorca podkreśla, że „turystyka wysokiej jakości" przyczynia się i do wzrostu zysków przedsiębiorstw, i do poprawy sytuacji na rynku zatrudnienia.