Ministerstwo zapewniło, że można kąpać się we wszystkich udostępnionych do tego miejscach. Podkreśliło, że pod względem czystości wód Grecja plasuje się na pierwszych miejscach w Unii Europejskiej i przypomniało, że niedawno podobne dane opublikowała Europejska Agencja Środowiska. Uznała ona wówczas, że wody wokół Grecji należą do najczystszych na świecie.

Greków zaniepokoiły publikacje w mediach, a informacje o zanieczyszczonych kąpieliskach wywołały protesty lokalnych władz. Niektóre z nich zamierzają wytoczyć proces ekologicznej organizacji, która przekazała prasie negatywne dane o jakości wody w kąpieliskach.

Greckie ministerstwo podkreśla, że sprzeciwia się nienaukowym metodom stosowanym przez organizację i że nie może nawet stwierdzić, czy pomiarów dokonano w akredytowanym laboratorium, skoro nie podano jego nazwy. Dodaje, że szkodzi to interesom państwa i uderza w turystykę.